Vítězové strojírenského CAD projektu oceněni

Vítězové strojírenského CAD projektu oceněni

Společnost Autodesk ve středu 9. 2. 2005 v barokní aule Vysokého učení technického v Brně předala ceny vítězům již VIII. ročníku soutěže Strojírenský CAD projekt 2004 o nejlepší technické dílo z oblasti strojírenství provedené pomocí SW produktů společnosti Autodesk. Cílem soutěže je propagovat studentské projekty,...

Společnost Autodesk ve středu 9. 2. 2005 v barokní aule Vysokého učení technického v Brně předala ceny vítězům již VIII. ročníku soutěže Strojírenský CAD projekt 2004 o nejlepší technické dílo z oblasti strojírenství provedené pomocí SW produktů společnosti Autodesk. Cílem soutěže je propagovat studentské projekty, návrhy jednotlivců i konstrukčních týmů českých a slovenských strojírenských firem využívajících softwarové produkty společnosti Autodesk.

V rámci konference, na níž byly mimo jiné představeny nejbližší vývojové plány Autodesku pro oblast strojírenství a správy dat, předal ceny všem oceněným Franz KALTSEIS, evropský technický ředitel společnosti Autodesk pro oblast strojírenství.

Vzhledem k věku řešitele a vysoké úrovni odevzdaných dat se porota rozhodla udělit speciální cenu projektu “Sportovní vůz budoucnosti”, jehož autorem je Jan Švec, student třetího ročníku VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou. Ostatní výsledky:

Komerční sekce:
1. Rekonstrukce vstupní části Hrubé dělící linky TVa
Ladislav Szabó
U.S. Steel Košice s.r.o.

Kompletní rekonstrukce vstupní části Hrubé dělící linky TVa, oddělující pás, který je svinutý do svitku v odvíječce. Novou konstrukcí se podařilo zlepšit vstup do dělící linky při zavádění hrubých plechů 10 – 12,5 mm, zvýšit tuhost, odstranit důsledky opotřebení a tím podstatně zredukovat provozní náklady.

2. Hydraulický panel pro lis REP B 56
Ing. Ivan Dlabač
INVERA s.r.o.

V rámci modernizace lisu na vstřikování kaučukových směsí bylo nutné překonstruovat hydraulické obvody lisu a podle nového hydraulického schématu navrhnout hydraulické panely. Vytvořením knihovny připojovacích obrazců pomocí funkce iPrvků v Autodesk Inventoru se rapidně zrychlila konstrukce hydraulických obvodů, zlepšila kontrola dotykových bodů jednotlivých kanálů a snížily náklady na tvorbu nákladných prototypů.

3. Přepravní abrolkontainer
Marián Strýček
Ekotrans s.r.o. Prešov

Konstrukce nového typu abrolkontajneru, který je vhodný pro uskladnění různých druhů materiálů a jejich transporu na vozidlech, nebo vagónech s podvozky určených na jejich přepravu. Modifikací otevíracího systému střechy v úhlu 270° se zajistila výnikající manipulovatelnost při nakládání a vykládání transportu. Zjednodušením některých montážních uzlů při zachování jejich pevnostních vlastností se nejen zlepšila vyrobitelnost, ale i značně zvýšil estetický dojem.

Studentská sekce:
1. Mechanická analýza vstřikovací formy

Dana Bašná
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Bakalářská práce, jejímž cílem bylo navrhnout vstřikovací formu v programu Autodesk Inventor s využitím normalizovaných součástí firmy HASCO.

2. Návrh vstřikovací formy pro plastový díl
Zbyněk Hřebačka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat literární studii na dané téma, nakreslit model plastového dílu ve 3D a navrhnout sestavu vstřikovací formy v programu Autodesk Inventor pro daný plastový díl.

3. Konstrukce vstřikovací formy pro pryžový díl
Jiří Olšan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Úkolem bakalářské práce bylo yypracování literární studie a nakreslení sestavy vstřikovací formy v programu Autodesk Inventor pro pryžový díl.

Organizátorem soutěže byla společnost Tech Data Distribution, hlavními sponzory Autodesk a Hewlett-Packard, mediálním partnerem časopis IT CAD a garantem studentské sekce Computer Agency.

-Autodesk, s.r.o.-

Komentáře

Načítám komentáře...