Větrné elektrárny: mýty a fakta

Sdružení Calla a Hnutí Duha vydaly za podpory Nadace Partnerství a Ministerstva životního prostředí ČR brožuru "Větrné elektrárny: mýty a fakta". Můžete si ji target=new>prohlédnout on-line v HTML podobě nebo stáhnout (pdf, 782 kB). Větrné elektrárny jsou čistý zdroj energie. Pomáhají snížit český příspěvek ke...

Sdružení Calla a Hnutí Duha vydaly za podpory Nadace Partnerství a Ministerstva životního prostředí ČR brožuru "Větrné elektrárny: mýty a fakta".
Můžete si ji target=new>prohlédnout on-line v HTML podobě nebo stáhnout (pdf, 782 kB).Větrné elektrárny jsou čistý zdroj energie. Pomáhají snížit český příspěvek ke globálním změnám klimatu i závislost na cizích zdrojích. Vytvářejí nová pracovní místa a mohou představovat významný zdroj příjmů pro obce.
Česká republika ve využívání větrné energie zaostává. Díky garantovaným výkupním cenám obnovitelné elektřiny se však i u nás stavba větrných elektráren na mnoha místech začíná připravovat.


V obcích, kde se větrné elektrárny plánují,vyvolaly tyto záměry živou debatu. Přitom postoje místních lidí mají důležitou roli v rozhodování o realizaci projektu.
Mnoho odporu v obcích však způsobily nepodložené informace a obavy,které se o větrných elektrárnách šíří.Cílem této publikace je rozebrat jednotlivé mýty a nabídnout fakta a zkušenosti ze zemí, které mají s větrnými turbínami mnohem větší zkušenosti.Sdružení Calla a Hnutí DUHA rozvoj větrné energetiky v zásadě podporují. Ovšem ne za každou cenu. Větrné elektrárny nelze postavit všude a každý projekt je potřeba pečlivě posoudit. Podmínkou je splnění přísných kritérií ochrany přírody a krajiny a právo místních občanů plně se zapojit do plánování a rozhodování o stavbě.Obsah knihy

- Úvodem

- Proč potřebujeme větrné elektrárny

- Mýtus: Větrné elektrárny jsou hlučné

- Mýtus: Větrné elektrárny hyzdí krajinu

- Mýtus: Větrné elektrárny odrazují turisty

- Mýtus: Větrné elektrárny zabíjejí ptáky a plaší zvěř

- Mýtus: Větrné elektrárny obtěžují kmitajícím stínem a odlesky slunce na lopatkách

- Mýtus: Větrné elektrárny ruší příjem televize a rádia

- Mýtus: Větrné elektrárny jsou nespolehlivé a musejí se zálohovat uhelnými zdroji

- Mýtus: Využívání větrné energie je neekonomické

- Postoje veřejnosti - podpora a nenaplněné obavy

- Další informace na internetu

- O autorech

- Poděkování
CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí je ekologické občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991. Svůj název nese podle chráněné rostliny - ďáblíku bahenním (Calla palustris).
Posláním Sdružení CALLA je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, vlastními silami přispívat k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a propagací i vlastním příkladem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Komentáře

Načítám komentáře...