Soutěž o stavbu s ekologickým přínosem

Sdružení Stavíme ekologicky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvo životního prostředí vyhlásili třetí ročník Soutěže o stavbu s ekologickým přínosem Soutěž organizuje sdružení Stavíme Ekologicky spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem životního prostředí ČR. Soutěž byla vyhlášena pro...

Sdružení Stavíme ekologicky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvo životního prostředí vyhlásili třetí ročník Soutěže o stavbu s ekologickým přínosemSoutěž organizuje sdružení Stavíme Ekologicky spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem životního prostředí ČR. Soutěž byla vyhlášena pro rok 2004 a její výsledky budou prezentovány v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu IBF Brno 2005, který se uskuteční ve druhé polovině dubna.Poslání soutěže

Cílem soutěže je přestavit odborné i laické veřejnosti stavební projekty realizované s ohledem na požadavky ochrany životního prostředí a ukázat, že investiční a stavební činnosti mohou být ohleduplné, šetrné a přitom moderní a úsporné.

Soutěž je určena pro stavebníky, projektanty i realizátory staveb a jejich ucelených částí realizovaných v ČR v letech 2003 - 2004. Do soutěže může stavbu přihlásit jeden z účastníků výstavby (investor, projektant, realizátor stavby), nebo všichni společně. Každá stavba může být přijata do soutěže pouze jedenkrát. Do soutěže nemohou být přihlášeny projekty a stavby, které se zúčastnily předchozích ročníků soutěže. V případě podání vícenásobného přihlášení stavby bude rozhodovat datum doručení přihlášky. Odbornými garanty soutěže jsou České vysoké učení technické Praha a Vysoké učení technické Brno spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR.Přihláška do soutěže

Do soutěže mohou přihlásit investor, projektant, zhotovitel, nebo všichni společně jimi realizovanou stavbu ("projekt"), nebo její ucelenou část, která byla dokončena v rozmezí od 1. 1. 2003 - 31. 12. 2004. Termín podání přihlášky byl stanoven do 1. 3. 2005. Každý přihlašovatel může do soutěže přihlásit nejvýš dva realizované projekty.

Přihlašovatelé doručí své přihlášky na adresu "Sdružení Stavíme ekologicky", Národní 10, 110 00 Praha 1, k rukám Ing. Karla Roda. Za každou přihlášenou akci zaplatí přihlašovatel registrační poplatek ve výši -sedmtisíc Kč- na účet sdružení Stavíme ekologicky, č. účtu 169867777/0300 vedeného u ČSOB, jako variabilní symbol uvede přihlašovatel své IČ. Registrační poplatek musí být uhrazen ke dni uzávěrky přihlášek.


Přihlašovatel předá podklady v zalepené obálce s označením "Soutěž o stavbu s ekologickým přínosem".Kategorie

Přihlášené projekty budou porotou rozděleny dle svého charakteru do dvou kategorií:
- Projekt, investice, technické či technologické řešení a vliv na životní prostředí po dobu jejich životnosti.

- Realizace stavby, její ucelené části, či stavební technologie a jejich vliv na životní prostředí.

Jednotlivé kategorie budou oceněny samostatně.
Vyhlášení výsledků soutěže

Výsledky soutěže o Ekologicky realizovanou stavbu budou slavnostně vyhlášeny v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2005 v Brně.Více informací o soutěži naleznete zde.-red-

Komentáře

Načítám komentáře...