Ideální rodinný dům z cihlového systému POROTHERM 2005

Nové kolo architektonické soutěže Ideální rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu z cihlového systému POROTHERM 2005 bylo zahájeno. Tradiční soutěž, která letos vstupuje do svého 7. ročníku, doplní premiérový ročník neanonymní jednokolové soutěže Realizované stavby z cihlového systému POROTHERM, která je určena pro...

Nové kolo architektonické soutěže Ideální rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu z cihlového systému POROTHERM 2005 bylo zahájeno. Tradiční soutěž, která letos vstupuje do svého 7. ročníku, doplní premiérový ročník neanonymní jednokolové soutěže Realizované stavby z cihlového systému POROTHERM, která je určena pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery.


Účelem a posláním soutěže Ideální rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu z cihlového systému POROTHERM 2005 je, obdobně jako v minulých letech, podnítit architekty, projektanty a studenty k ideovému řešení kvalitních projektů bytových domů s byty pro mladé rodiny. Jejich základním rysem by měly být nízké náklady provozu, vysoká úroveň pohody bydlení a nízká energetická náročnost a v architektonickém a projektovém řešení invenční využití všech možností, které kompletní cihlový systém POROTHERM nabízí.


Smyslem nové přehlídkové soutěže Realizované stavby z cihlového systému POROTHERM 2005 je uskutečnit přehlídku staveb z cihlového systému POROTHERM (bez rozlišení účelu využití a jejich typologického zařazení), přihlášené stavby prezentovat a nejlepší z nich ocenit.


Porota obou soutěží má devět řádných členů a dva náhradníky. Členy poroty jsou: Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., JUDr. Marta Dolejší, Státní fond rozvoje bydlení, Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů, Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Ing. Jan Skřivánek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů, Michal Wernisch, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Springer Media CZ, prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor ČVUT v Praze.


Vyhlašovatel požádal o záštitu ministerstva pro místní rozvoj a obchodu a průmyslu. Soutěže probíhají ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení, Vydavatelstvím Springer Media CZ jako mediálním partnerem, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů, Fakultou stavební ČVUT v Praze a Obcí architektů.


Datum vyhlášení soutěží je 9. února 2005. Do soutěží se lze přihlásit do 10. června 2005.


Více informací: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.


-red-

Komentáře

Načítám komentáře...