ART & INTERIOR 6

ART & INTERIOR 6

Od 21. do 24. dubna 2005 proběhne ve Veletržním paláci v Praze šestý ročník komplexu výběrových výstav moderního designu nábytku, svítidel a interiérových doplňků art & interiora VI. přehlídky českého a zahraničního designu pořádané společností AC EXPO, s. r. o., ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Sbírkou...

Od 21. do 24. dubna 2005 proběhne ve Veletržním paláci v Praze šestý ročník komplexu výběrových výstav moderního designu nábytku, svítidel a interiérových doplňků art & interior6 a VI. přehlídky českého a zahraničního designu pořádané společností AC EXPO, s. r. o., ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Sbírkou moderního a současného umění. Generálním partnerem komplexu výstav se v letošním roce stala společnost LG Chem, výrobce materiálu s názvem Hi-Macs. Záštitu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Design centrum ČR, Obec architektů ČR a primátor hlavního města Prahy.

Komplex výběrových výstav art & interior nabízí každoroční příležitost seznámit se s nejnovějšími světovými trendy, s posledními novinkami na českém i zahraničním trhu, rovněž tak představuje českému publiku nové firmy, které si úrovní a kvalitou dovážených výrobků nebo vlastní špičkovou produkcí vydobyly své místo mezi známými a renomovanými společnostmi, účastnícími se této prestižní akce již v letech předešlých. Letošní ročník přinese navíc jednu novinku: organizátoři připravili samostatný projekt e-Light, na němž se představí společnosti vyrábějící a dovážející interiérová a exteriérová svítidla, světelné objekty, osvětlovací zařízení a systémy. Projekt návštěvníkům zprostředkuje mnoho poznatků o nových možnostech osvětlování a nejmodernějších technologiích v oboru svítidel. Ztvárnění plochy projektu e-Light je architektonicky koncipováno jako velká černá krychle rozdělená na deset expozic různých rozměrů (boxy od 20 do 50 m2) s černými stěnami a černými koberci. Projekt bude umístěn v zatemněném mezaninu polopatra Veletržního paláce. V těchto předem připravených expozicích budou mít vystavovatelé příležitost efektně představit poslední designové a technologické novinky. Projekt e-Light chtějí organizátoři opakovat s dvouletou periodicitou. Mediálním partnerem této sekce se stal měsíčník Světlo.

Další akcí je také projekt art & interior point, který přináší design do ulic jarní Prahy. Zapojují se do něj každoročně také důležitá státní muzea a galerie. V prostorách a showroomech označených vlajkou projektu mají návštěvníci jistotu, že v nich najdou kvalitní český a zahraniční interiérový design nejen v době konání komplexu výstav art & interior, ale po celý rok.

VI. přehlídka českého designu, která proběhne ve dnech od 21. dubna do 29. května 2005, přinese do prostor Veletržního paláce výstavu Design centra ČR s názvem Český design 1990 – 2005, která bude na ploše téměř 2.000 m2 největší soubornou výstavou českého designu na našem území. Měla by představit tradice našeho designu od známých thonetek, dále funkcionalisty, Tatru 58, padesátá a šedesátá léta (např. Felicie, šestsettrojka a tryskové stavy, tramvaje, letadla, sklo a porcelán či výrobní prostředky) přes konec osmdesátých let a na vše naváže design devadesátých let a přelomu století, tedy design z období, které má DC ČR podrobně zmapované. Nebude tu proto chybět žádný z českých výrobků, který si prezentaci zde zaslouží.

Projektem připravovaným rovněž pro VI. přehlídku českého designu je Design do tmy, tedy design pro zrakově postižené. V rámci projektu byly osloveny všechny české i slovenské školy vychovávající budoucí designéry. Studenti si mohli vybrat zadání ze soupisu problémů a pak prošli jak workshopem, tak proškolením a diskusemi v tyflocentrech v různých městech a současně během práce konzultovali jednotlivá řešení se zrakově postiženými. Do nového, funkčního i tvarově vhodného řešení běžných předmětů se pustilo téměř sto studentů. Výsledkem budou návrhy a modely předmětů, které by zrakově postiženým a nevidomým občanům zlepšily nebo zpříjemnily život. Jejich funkční i výtvarná hodnota bude jistě atraktivní i pro vidomé. Výstavy budou realizovány v prostorách Muzea hlavního města Prahy a Národního technického muzea ve dnech od 26. 4. do 29. 5. 2005.

Lahůdkou pro návštěvníky budou dvě výstavy britských návrhářů a designérů, které pro premiérovou prezentaci v Praze na VI. přehlídce zahraničního designu připravila British European Design Group. První má název Bright Ideas (Chytré nápady) - Světelný design z Velké Británie a druhý Design a Dress (Šaty pro design) - Oblékni svůj vlastní nábytek.

Pro VI. přehlídku zahraničního designu připravují organizátoři ve spolupráci s Obcí architektů ČR rovněž výstavu ruské, především moskevské, architektury Zolotoje sečenije (Zlatý řez), tato výstava bude předcházet každoročnímu vyhlašování cen Grand Prix Obce architektů ČR ve Veletržním paláci.

-Mgr. Helga Hrabincová-

Komentáře

Načítám komentáře...