Zápisů do katastru přibývá, v Praze je úřad nestíhá ve lhůtě

Katastrálním úřadům v posledních letech stále přibývá práce, jejíž hlavní část tvoří rostoucí počet zápisů do katastru...

Katastrálním úřadům v posledních letech stále přibývá práce, jejíž hlavní část tvoří rostoucí počet zápisů do katastru nemovitostí. Nejhorší je situace v Praze, kde se počet podání za poslední roky zdvojnásobil. Vklad do katastru, nezbytný například pro vznik vlastnického práva k nemovitosti, zde trvá zhruba pět měsíců místo stanovených dvou. Jinde úřady lhůtu dodržují, ale rezervy jsou celkově vyčerpány. Vyplývá to ze zprávy, kterou dostala vláda.

Růst počtu zápisů do katastru, který je soupisem pozemků, budov a právních vztahů s nimi spojených, pokračuje již několik let. Tato agenda podle materiálu zaměstnává úřady natolik, že musí omezovat některé jiné činnosti, jako je například digitalizace katastrálních map, která nepostupuje dostatečným tempem.

Předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Karel Večeře řekl, že neexistuje vazba mezi výkony katastrálních úřadů a jejich financováním. Podle jeho soudu by bylo třeba zvýšit poplatky za vklad tak, aby pokrývaly náklady a peníze směřovat zpět do správy katastru. Pak by rostoucí výkony znamenaly i vyšší příjmy. Za současného systému rozpočet Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního zvyšuje nejvýše o procenta ročně a navíc musí úřad poslední tři roky snižovat počet zaměstnanců o dvě procenta ročně.

Materiál řešící změnu financování byl podle Večeřeho již dříve předběžně zařazen do plánu práce vlády na druhé pololetí. "Věřím že návrhy budou přijaty," uvedl.

Zápisů práv vkladem do katastru nemovitostí loni bylo vyřízeno 581.000, tedy o 200.000 víc než v roce 2001. Jde o práva k nemovitostem na základě smlouvy, tedy například vlastnictví. Zápisů záznamem, kdy se zapisují práva k nemovitostem vzniklá například ze zákona, rozhodnutím státního orgánu nebo exekuce, loni bylo 768.000, tedy téměř dvojnásobek proti roku 2000.

Naproti tomu digitalizace map postupuje tempem asi 400 katastrálních území ročně. Aby byla dokončena do roku 2013 či 2014, bylo by potřeba tempo zhruba 1000 území ročně.

Zdroj: ČTK

Komentáře

Načítám komentáře...