Infotherma 2008 ve znamení úspor energie

Infotherma 2008 ve znamení úspor energie

Přinášíme poohlédnutí za uplynulou výstavou Infotherma. Letos byla zaměřena na problematiku úspor energií a obnovitelných zdrojů.

Již tradičně je v republice na počátku roku jednou z prvních mezinárodních výstavních akcí topenářská výstava Infotherma. Její XV. ročník se uskutečnil 14. - 17. ledna 2008 za účasti 322 domácích a zahraničních firem a organizací. Na výstavu zavítalo přes 22.000 návštěvníků.

Stanovené cíle
Z pohledu organizátorů výstavy Agentury Inforpres se výstava snažila splnit své poslání – ukázat v celém komplexu problematiku vytápění, úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech zvláště v současné době, kdy dochází k trvalému a často neopodstatněnému zvyšování cen ušlechtilých paliv. Zvážíme-li, že zhruba polovina národa bydlí v rodinných domcích a je odkázána na lokální topeniště, je toto zdražování pro mnohé z nich ekonomicky neúnosné, a není možné se jim divit, že hledají únik z této pasti a přecházejí zpět na spalování tuhých paliv a často, bohužel, všeho, co hoří. Podle toho také vypadá, především na venkově, čistota ovzduší, které se přibližuje stavu zhruba před 15 - 20 léty, kdy se lokální topeniště podílela okolo 50 % na celkovém znečišťování ovzduší.

Cílem výstavy Infotherma 2008 proto bylo představit všechny alternativy a možnosti úspor energie tak, aby bylo možné za ekonomicky přijatelných podmínek zachovat vytápění ušlechtilými palivy. Pokud by ani to nestačilo, byly na výstavě předvedeny nové technologie na spalování tuhých paliv, které alespoň částečně zachovávají komfort vytápění a jsou šetrné k čistotě ovzduší.

Vzhledem k tomu, že ze strany vystavovatelů byl větší zájem, než byly výstavní prostory, mohl si organizátor výstavy vybírat a určit si skladbu komplexního pohledu na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. Výstava byla rozdělena do 70 kapitol, a přednost dostaly především firmy, které svými výrobky a službami řešily především úspory energií.

Rada pro každého
Zcela nově bylo na Infothermě 2008 pojato poradenství a odborný doprovodný program. V samotné nekomerční vstupní expozici To nejlepší z roku 2007 se prezentovalo 65 domácích a zahraničních firem, vysokých škol, výzkumných ústavů a institucí, které zde představily výrobky a služby, které odpovídaly názvu expozice. Představili se zde nejen vystavovatelé, ale i řada dalších špičkových firem a organizací.

Kromě konferencí, přednášek a seminářů v Kongresovém centru byl po celou dobu výstavy pro návštěvníky k dispozici Diskusní a poradenský klub, kde u kulatých stolů mohli diskutovat s předními odborníky a specialisty nejen k technickým záležitostem, ale i například k možnostem získávání státních a evropských dotací na ekologické a ekonomické vytápění.

Novinkou výstavy Infotherma 2008 bylo i Videofórum, festival videoklipů, krátkých filmů, reklamních spotů a videoprezentací firem z oblasti související s nomenklaturou výstavy.
Na výstavě se také uskutečnilo vyhlášení vítězů Solární ligy ČR a přednášky k problematice obnovitelných zdrojů.

Technicky nejzajímavější exponáty vybírali v anketě samotní návštěvníci. Již potřetí určili jako vítěze kotle zn. Dakon.

-Ing. Libor Kostelný, ředitel výstavy-

Komentáře

Načítám komentáře...