Porotherm rozdal ceny architektům

Zvláštní cena POROTHERM DŮM 2013

Autor: Wienerberger

Společnost Wienerberger už mnoho let pořádá soutěž, která oceňuje projektanty a architekty za jejich návrhy a realizace staveb ze stavebních materiálů Porotherm. Letošní ročník už zná vítěze.

V soutěži POROTHERM DŮM 2012 - 2013, jejíž vítězové byli 5. dubna 2013 v Hergetově cihelně slavnostně vyhlášeni, se ve 14. ročníku soutěže na téma „Viladům v intravilánu obce“ ucházelo o ocenění 54 architektonických studií.

Hlavní cenu POROTHERM DŮM 2013 ve výši 75 000 Kč získala studie Ing. Arch. Barbory Pinčíkové a Ing. Arch. Martina Svobody z Bratislavy.

Projekt koncipovaný v principu stavebnice jednotek (bytů) otáčením se kolem vertikálního komunikačního jádra racionálně reaguje na orientaci ke světovým stranám a citlivě využívá bezprostřední okolí.

Dvě ocenění - Zvláštní cenu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 000 Kč a Zvláštní cenu Vydavatelství Business Media CZ ve výši 30 000 Kč získaly za svoji studii Ing. Arch. Gabriela Blažková z Uherského Hradiště a Ing. Arch. Veronika Dobešová z Otrokovic.

Objekt vhodným způsobem doplňuje stávající zástavbu samostatně stojících rodinných domů o nový typ bydlení – viladům s byty pro malou domácnost. Navržená budova na malé užitné ploše nabízí komfort rodinného domu a disponuje přitom veškerým nezbytným zázemím. Vtipným umístěním hlavního vstupu a nestandardním situováním parkovacích míst je výrazně redukována nezbytnost využívání vertikálních komunikací v budově. Díky ustupujícímu poslednímu podlaží pak budova ve vztahu k okolnímu prostředí získává odpovídající měřítko a v kontextu stávající individuální zástavby nepůsobí rušivým dojmem. Autorky mimořádně zdařilým způsobem využily svažitého terénu zastavovaného pozemku a částečným zapuštěním objektu do terénu docílily mimo jiné i vyrovnané bilance výkopů a násypů. Cihlový systém Porotherm je v návrhu využit v maximální míře včetně malt a omítkovin.

Druhou částí je pak soutěž BRICK AWARD 2012 – 2013 Cihla v 21. Století. Tady se už soutěží se skutečnými stavbami, které byli zrealizovány. Do této části pak bylo přihlášeno 40 staveb a rekonstrukcí. Hlavní cenu BRICK AWARD Dům roku 2013 ve výši 100 000 Kč porota udělila rodinnému domu ve Zlíně – Nivách, jehož autorem je Ing. arch. Pavel Míček. Realizovala NAVLÁČIL STAVEBNÍ FIRMA, s.r.o.

Porota ocenila, že autor velmi citlivě reaguje na terén pozemku, orientaci ke světovým stranám, vnímá atraktivitu výhledu. Konstrukce domu akcentuje dispoziční variabilitu vnitřního prostoru díky posuvným stěnám a závěsům. Základními atributy projektu a zároveň jeho největšími přednostmi jsou jednoduché výrazové prostředky a střídmost jak v architektonickém, tak konstrukčním i materiálovém řešení.

Zvláštní cena CSI a programu POROTHERM DŮM Wienerberger ve výši 40 000 Kč za kvalitní provedení stavby v rámci programu POROTHERM DŮM Wienerberger, byla udělena dvěma stavbám, rodinnému domu ve Slavkově u Opavy a Domu ve Slaném. Rovným dílem ve výši 20 000 Kč pro každou stavbu.

Komentáře

Načítám komentáře...