Domy mohou v létě uskladnit teplo na zimu

Dům s koulemi

Autor: Oficiální zdroj

Představte si, že v létě, když je teplo, jej někde uskladníte a v zimě, když uhodí mrazy, toto teplo vytáhnete a využijete. Je to hloupost? Není. Tenhle český nápad skutečně funguje.

Hlavní je, že to není žádná supernová technologie. Tohle známe už po desetiletí, ale firma freeENERGY4U využila tuhle myšlenku do nového konceptu uchování tepelné energie. Jde o to, že teplo se může uchovávat ve speciálních odizolovaných kulových nádržích naplněných směsí solí.

Dům, co má koule

Zásadním problémem soběstačných domů je vytápění. S teplou vodou tvoří až 70 % energetických nákladů. To, spolu s nedostatkem solární energie v zimním období, značně limituje možnosti energetické soběstačnosti s fotovoltaikou. Technologická novinka - systém ukládání a čerpání tepelné energie, tento problém řeší, zjednodušeně řečeno, uložením tepla z léta na zimu.

Novince jsou velmi charakteristickým prvkem velké, kulové, tepelné zásobníky, umístěné pod domem. Ty obsahují směs solí, sloužících jako teplo akumulační médium. K nabíjení zásobníků je využíváno zejména ukládání energie vícestupňové skupenské přeměny. To znamená, že se směs solí v nádržích postupně taví. Takto každý jeden zásobník pojme až 0,68 GJ. Špičková izolace spolu s kulovým tvarem pak zajišťují schopnost jejího uchování v řádu měsíců.

To by však samo o sobě nebylo dostačující bez stejně efektivní technologie čerpání tepla a vytápění, která je také součástí systému. Začíná počtem a rozmístěním jednotlivých zásobníků pod stavbou. Dům o 75 m2 jich má dvanáct. Každý zásobník je pak napojen na vlastní podlahový výměník tepla, které dohromady zajišťují vytápění i jeho regulaci.


Princip koulí

Dům s koulemi

Autor: Oficiální zdroj

Aby byla izolace těchto takzvaných HSS balls dokonalá, nesmí být zásobník trvale propojen s žádným výměníkem. Každá HSS ball tak má uvnitř uzavíratelný teplo odvodný systém (T.O.S.), který se k výměníku připojuje pouze tehdy, když má být naakumulovaná energie čerpána, a to způsobem, který nebude odvádět ze zásobníků tepla zbytečně více, než je jeho aktuální potřeba.

Vedení tepla ze zásobníku do výměníku je prováděno prostřednictvím teleskopické tyče z tepelně vysoce vodivého materiálu. Ta se z výměníku do zásobníku zasouvá postupně vždy dle potřeb intenzity čerpání tepla. T.O.S. následně teplo předá do radiátorů výměníků (každá HSS ball má svůj výměník), kde teprve dochází k tepelné výměně mezi topnými médii – vzduchem pro podlahové vytápění budovy, vodou pro ohřev TUV.

Tím, že je každý výměník zároveň topným tělesem, odpadají ztráty při přeměně i vedení. Pokud není výměník propojen se zásobníkem (neprobíhá čerpání tepla), je teplo v zásobníku zcela izolováno bez tepelných mostů.

Vzájemné propojení zásobníků balancovacími mosty zajišťuje soustavné vyrovnávání teploty mezi všemi zásobníky. Tím je zajištěna trvalá vyváženost topného systému jako takového a i při vysoké uživatelské flexibilitě prakticky vylučuje tepelné ztráty přenosem.


Nutno dodat, že je tato technologie z konstrukční podstaty použitelná pouze pro novostavby. Přesto představený systém mění pohled na dosažitelnost energetické soběstačnosti budov zejména podstatným snížením nákladů na baterie i výkon elektrárny a výrazně stabilnějším uživatelským komfortem. Cenová dostupnost soběstačných domů se díky této technologii stává srovnatelnou například s byty v panelových domech.

Komentáře

Načítám komentáře...