Není-li vám životní prostředí lhostejné, zítra zhasněte

Světlo

Autor: Shutterstock.com

Klimatická změna Země se týká nás všech. Ti, kterým tahle změna není jedno, už od roku 2007 poslední sobotu v měsíci březnu na hodinu zhasnou, aby upozornili všechny kolem sebe, že změna přístupu k životnímu prostředí je nutná.

Jedna hodina není nic. Je to miniaturní okamžik, je to jen maličká část spotřeby energií. Je to ale symbol. Miliony lidí po celém světě v sobotu 30. března 2019 od 20:30 hodin zhasnou ve svých obcích, obývácích i firmách. Dají tak symbolicky najevo, že vnímají, jak se mění klima Země, a že jim záleží na tom, v jakém světě budeme žít. Celosvětová kampaň Hodina Země upozorňuje, že se urychleně musí skončit s využíváním fosilních paliv. Ne “někdy”, ale už teď, do deseti let.

Symbolické zhasnutí na jednu hodinu samozřejmě nestačí. Proto se i mnoho ze 104 obcí v ČR, které se doposud zaregistrovaly do letošní kampaně, dobrovolně zavázalo k dalším činům v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Jeden z nejkomplexnějších klimatických závazků si letos například stanovil Frýdek-Místek. Chce kromě jiného snížit energetickou náročnost budov, snížit spotřebu energií, podpořit centrální soustavu zásobování tepelnou energií, podpořit výměnu topných systémů v domácnostech za nízkoemisní či bezemisní. Prostějov chce více fotovoltaických panelů na budovách a zlepšit využití dešťové vody pro různé účely. V Ořechově zavedou kompostéry na bioodpad do každé domácnosti. Další obce podpoří veřejnou hromadnou dopravu, chtějí zavádět nízkoemisní pohony vozidel a podpořit sdílení jízdních kol.

Celý svět se odpojí

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (World Wildlife Fund, zkráceně WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Každoročně ji v ČR koordinuje Ekologický institut Veronica.

V České republice se k akci v roce 2018 připojilo přes sto měst, obcí, památek a dalších subjektů. Na celém světě se zapojilo 187 zemí, zhaslo 3000 významných památek a připojily se miliony jednotlivců a organizací.

Klimatický systém Země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více i u nás doma. Abychom odvrátili největší problémy, musíme výrazně proměnit naše chování a fungování celé společnosti. Potřebujeme skutečně začít šetřit s energiemi, větší podíl energie získávat z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením fosilních paliv, které ke změně klimatu přispívají nejvíc. Protože část času na zlepšení jsme už ztratili, musíme naše domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní vlny vedra, které změna klimatu přináší.

Celkem 17 z 18 nejteplejších let se objevilo od roku 2001. Rychlost růstu teplot se navíc v posledních letech zvyšuje. Významným dopadem klimatických změn je nedostatek vody. Sucho se stává problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem kampaně je tak mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout instituce i jednotlivci, jsou tedy i cílené úspory vody. Nejen té, která teče v našich kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu potravin.

Komentáře

Načítám komentáře...