Kam s odpadem, který se nevejde do kontejnerů?

Suť

Autor: Dle zadavatele

Co s odpadem, který se nevejde do běžně dostupné sítě barevných kontejnerů na tříděný odpad? Kde nejčastěji vzniká a jaké jsou možnosti pro jeho vytřídění?

Co je velkoobjemový odpad?

Jistě jste už doma něco sami stavěli, opravovali nebo předělávali. Pak jste se tedy zabývali i tím, kam s odpadem, který po vašich pracích zůstal.

Odpad, který vzniká při rekonstrukci, se rozhodně liší od toho, který produkujeme při běžném provozu domácnosti – nejen složením, ale právě i velikostí, a tady klasické kontejnery na tříděný odpad nestačí.

Přestože klasický odpad (plasty, sklo, papír…) třídí v ČR přes 73 % obyvatel, u méně tradičního odpadu, ke kterému se řadí i velkoobjemový odpad, je toto číslo nižší.

Zjednodušeně řečeno jako velkoobjemový odpad označujeme ten, který se nevejde do běžně dostupných nádob na odpad.

Do této kategorie tak spadá třeba starý nábytek, koberce, části kuchyňského vybavení, ale také větší elektroodpad či drobnější odpad ze staveb.

Jak tedy správně naložit s velkoobjemovým odpadem, abychom umožnili jeho recyklaci či ekologickou likvidaci?

Kam s velkoobjemovým odpadem?

Nejlepším a zároveň nejjednodušším řešením je velkoobjemový odpad odvézt přímo do sběrného dvora.

Tam se většinou stačí prokázat občanským průkazem, aby zaměstnanci věděli, že pocházíte z příslušného města či obce, a odpadu se můžete jednoduše a ekologicky zbavit. Obsluha by vám navíc měla ochotně poradit, kam jednotlivé části odpadu správně odložit.

Setkat se můžete také s takzvanými mobilními sběry – to znamená, že v určitý den jsou v daném časovém úseku přistaveny velkoobjemové kontejnery, do kterých mohou občané vytřídit specifický druh odpadu (např. železná neděle apod.).

Co dělat, když se potřebujete odpadu zbavit hned a nemůžete čekat do doby, než velkoobjemový kontejner zařídí obec? A odpad se nevejde ani do auta, ani na vozík?

Pro tyto případy je tu ještě možnost objednat si velkoobjemový kontejner u specializované firmy. V takovém případě si však nejprve zjistěte, zda pro přistavení kontejneru k vašemu domu nepotřebujete speciální povolení.

Co do kontejneru na velkoobjemový odpad nepatří?

Přestože se ve velkoobjemovém kontejneru „ztratí“ leccos, jsou odpady, které bychom do něj rozhodně vhazovat neměli! O co se jedná?

  • Zrcadla,
  • chemikálie,
  • tabulové sklo – v menším množství patří do kontejneru na sklo do podlouhlého otvoru po straně, ve větším do sběrného dvora,
  • stavební odpad,
  • odpad, který lze vytřídit do kontejnerů na tříděný odpad.

Pokud se chcete o třídění nejen velkoobjemového odpadu dozvědět víc, navštivte Samosebou.cz.

Komentáře

Načítám komentáře...