Nová zelená úsporám: Miliardový sprint za úsporami

úspory

Autor: Thinkstockphotos.com

Dlouho očekávaná Nová zelená úsporám konečně odstartovala. Má to ale malý háček - výše dotace není nijak závratná. Nicméně dobrá zpráva je, že dotace by zřejmě mohla být navýšena a budou každopádně následovat další.

V programu Nová zelená úsporám 2013 je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru. Dotace jsou vypláceny po takzvaných výzvách, na základě žádosti o dotaci. Ty jsou přijímány výhradně elektronicky. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1.1.2013. Příjem žádostí byl zahájen 12. srpna 2013 a bude ukončen vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu 2013.

Výše dotace je prozatím jedna miliarda korun, což není právě mnoho. A zájem je obrovský. Citace webu Nové zelené úsporám: Elektronický příjem žádostí do první výzvy programu Nová zelená úsporám 2013 byl spuštěn v pondělí 12. srpna v 10 hodin. Do 16. hodiny dosáhl počet přijatých žádostí výše 1213 s požadavkem na 275 milionů korun. K 18. srpnu, 18:00 bylo podle webu Nové zelené úsporám vyčerpáno 404 959 486 Kč, je tedy bohužel možné, že ve chvíli, kdy čtete tento článek, dotační program je vyčerpaný zcela. Pro porovnání, první Zelená úsporám hospodařila s 21 miliardami korun a podpořila zateplení a nové zdroje tepla odhadem ve 150 000 domácnostech. Přesto ani ona nestačila všem žadatelům.

Ministerstvo životního prostředí nicméně slíbilo přidat ke stávající výši dotace dalších 800 milionů korun z emisních povolenek a úřednická vláda v demisi slíbila další jednu až dvě miliardy, v polovině září ale může být politická situace naprosto jiná. Nicméně zpátky k dotaci samotné.

V rámci Výzvy budou podporována následující opatření (podrobněji specifikovaná v Příloze II Směrnice):

  • Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie
  • Oblast podpory D - Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
  • Oblast podpory E - Bonus za kombinaci vybraných opatření

Podmínky

Realizace podporovaného opatření musí být provedena osobou vedenou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Osoby vedené v SOD doložily Fondu, že jsou odborně způsobilé k provádění činností spojených s realizací podporovaných opatření, a to dle jejich typu. Při realizaci podporovaných opatření musí být instalovány pouze materiály, výrobky nebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT), který vám garantuje dosažení minimálního standardu kvality a soulad s podmínkami programu Nová zelená úsporám 2013.

O TOM, JAK SI O DOTACI MŮŽETE ZAŽÁDAT, SE DOČTETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 10/13. OBJEDNAT SI JEJ MŮŽETE JAK V KLASICKÉ TIŠTĚNÉ PODOBĚ (VEŠKERÉ INFORMACE O PŘEDPLATNÉM NAJDETE ZDE), TAK I V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PRO VAŠE POČÍTAČE, TABLETY ČI MOBILNÍ TELEFONY.


Komentáře

Načítám komentáře...