Kolik stojí demolice starého domu

Demolice

Autor: Shutterstock.com

Koupili jsme starý dům určený k demolici -- šlo nám pouze o pozemek. Nicméně bychom potřebovali vědět, na kolik demolice přibližně přijde peněz (například přepočteno na kubický metr obestavěného prostoru), jaká jsou pro ni nutná povolení a jak je poté nutné připravit (vyčistit) pozemek pro stavební přípravu nového domu.

S ubývajícími atraktivními pozemky je stále častější případ koupě starého domu se zajímavou parcelou s následnou demolicí objektu. Odstranění stavby řeší § 128 Stavebního zákona. Nejobvyklejší je ohlášení pomocí předepsaného formuláře. Stavební úřad ale také obvykle vyžaduje technický popis demolice, doložení stávajícího stavu objektu (při neexistující dokumentaci v archivu je nutno provést zaměření, takže se nám odstranění stavby prodraží), musí být patrná budoucí úprava terénu a doložené stanovisko odboru životního prostředí z hlediska odpadů. Jako vždy doporučuji nejprve zajít na úřad a optat se referenta, co bude vyžadovat a jak postupovat.

Pozor na možnost přítomnosti azbestu v odstraňované stavbě. Při přítomnosti azbestu v odstraňovaném objektu musíme požádat stavební úřad o povolení, které bude učiněno vždy rozhodnutím. Tento proces je samozřejmě časově delší a musíme dokládat další stanoviska vzhledem k přítomnosti azbestu, hlavně stanovisko příslušné hygienické stanice.

K získání tohoto stanoviska je nutno předložit způsob likvidace azbestu a ochranu ovzduší při odstraňování až po místo uložení. Vzhledem k tomu, že je nepřípustné tyto práce provádět svépomocí, doporučuji již v prvopočátku oslovit odbornou firmu s oprávněním likvidace nebezpečných odpadů, která si příslušná povolení za přiměřenou úhradu zajistí. Finančně i z hlediska našeho času se to rozhodně vyplatí. Podmínky při odstraňování se obvykle monitorují, takže nedoporučuji tyto práce podcenit, vystavujeme se riziku nemalé pokuty. Vzhledem k tomu, že na mnoha komínech jsou azbestové nástavce, na půdách jsou protipožární podložky z azbestu pod vypínači a podobně, není přítomnost azbestu v objektech zas tak výjimečná.

Podle § 128 Stavebního zákona odst. 6 je jasně stanoveno, že odstranění stavby, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně, je možné pouze na základě povolení stavebního úřadu. Musíme mít ovšem jako podklad k rozhodnutí o odstranění stavby závazné stanovisko příslušného správního orgánu památkové péče. Pozor, památkově chráněnou stavbu nelze odstranit, nejprve musí být památková ochrana zrušena. Takový proces jsem ale za celou kariéru nezažil.

Pokud jde o náklady na odstranění, bohužel je nelze paušalizovat. Je jasné, že náklady při strojním odstranění budou nižší než při nutnosti objekt odstranit ručně. V současné době naše firma bude tímto způsobem objekt odstraňovat a cena je cca o 50 % vyšší než u strojní demolice.

Pozor, budete muset úřadu také doložit likvidaci odpadu na skládku, což vám prováděcí firma musí doložit.

O ceně demolice často rozhoduje lokalita a vzdálenost nejbližší skládky. Je samozřejmostí, že by se i firma měla snažit ponížit náklady důsledným tříděním odpadu, řezivo si obvykle někdo odveze na spálení, pálené červené tašky můžeme za odvoz nabídnout výrobcům antuky, někdy je i zájem o další prvky z odstraňovaných staveb. Za nejvýhodnější považuji celkovou zakázku nedělit a zadat novostavbu rodinného domu včetně odstranění stávající stavby, protože firma, mající zájem o novostavbu, bude řešit odstranění maximálně úsporně.

Cena se stanovuje i s ohledem na podíl konstrukcí v obestavěném prostoru a podobně, takže opravdu by bylo zavádějící prezentovat nějakou částku. Ze zkušenosti ale mohu říci, že jsme odstraňovali mnoho starých rodinných domů, obvyklá cena odstranění na klíč byla 250-400 tisíc Kč, přítomnost azbestu demolici prodraží v řádech několika desítek tisíc korun, obvykle 15-30 tisíc Kč. Je velice důležité si předem sjednat rozsah demolice, zda např. základy mohou zůstat v zemi a nebudou vadit novostavbě, tyto souvislosti si ale dodavatel novostavby a současně demolice vyřeší bezproblémově sám, včetně odpojení stavby od veškerých médií, vrácení měřicích zařízení, neporušení stávajících přípojek a samozřejmě i jako firma musí mít přesný postup pro demolici, schválený svým pracovníkem v oblasti bezpečnosti práce.

Odpovídal Ing. Roman Brabec, majitel stavební společnosti Stings 96, s. r. o.

Titulní foto: Shutterstock.com

VÍCE Z PORADNY ROMANA BRABCE NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 4/16. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.

Komentáře

Načítám komentáře...