Jak správně umístit dům

Pozice domu

Autor: Shutterstock.com

Správná orientace k světu je pro život důležitá. Nejen u člověka, ale i u domu. Zatímco člověk může své názory a postoje měnit, dům prostě nepootočíte ani nepřesunete.

Pokud stavíte dům, pravděpodobně budete limitováni rozměry pozemku, jeho polohou, tvarem, zákony a regulativy… To všechno by měli vyřešit už architekti a projektanti, kteří budou připravovat potřebné podklady. Není to práce jednoduchá. Například v povolovacím řízení je třeba zohlednit spoustu dalších aspektů, které třeba s domem ani moc nesouvisí. Například zákon č. 501/2006 v novele č. 268/2009 přesně určuje odstupové vzdálenosti mezi stavbami, ale jsou tu určité výjimky. Může to být třeba požárně nebezpečný prostor. To znamená, že například nebudete moct postavit dům tři metry od hranice pozemku, ale metry čtyři, protože naproti přes úzkou ulici je vysoký bytový dům nebo veřejná provozovna, která vyžaduje požární techniku se zdvihacím zařízením. Proto potřebují mít větší prostor před domem. Pojďme se na orientaci a umístění domu na pozemku podívat postupně.

Zákony pro lidi. Nebo ne?

Kudy dovnitř?

Víte, že velkým problémem může být také vjezd? Ten má pod palcem správce komunikací (dopravní inspektorát). Schvaluje jeho velikost i rozhledové úhly. Může se stát, že vjezd budete muset zvětšit nebo víc odsadit od okraje pozemku, protože nebudou tyto hodnoty vyhovovat. Více informací najdete třeba v normě ČSN 73 6110.

Kdo stavěl nebo rekonstruoval, jistě má své zkušenosti s úřady. Nejen těmi stavebními, ale i všemi ostatními, které vydávají stanoviska k danému záměru. My z vlastní zkušenosti víme, že měsíční zákonná hranice není v mnohých případech nepropustnou hraniční zdí. Že nesmyslných požadavků na úpravy v jakémsi zájmu (a je jedno, jestli lidí, přírody, architektury, či místního zvyku) je víc než dost. A nejvíc je požadavků na další a další razítka a potvrzení.

Pojďme si ale projít jen ty nejdůležitější. Začneme u odstupů od hranic pozemku. Výše uvedený zákon říká, že mezi rodinnými domy by měl být minimální odstup sedm metrů, při postavení plotu přesně v půlce to je 3,5 metru od zdi k němu. Od hranice pozemku je pak tato vzdálenost stanovena na 3 metry, stejně jako od komunikace. Vzdálenost mezi domy lze snížit až na čtyři metry, a to ve zvlášť stísněných podmínkách.

Teoreticky je možné jít se stavbou až na hranici pozemku, stavba ale nesmí mít žádné stavební otvory. Musí být rovněž zamezeno spadu vody a sněhu na sousední pozemek.

Už jsme nakousli požárně nebezpečné prostory. Ty je důležité definovat už v projektu a projektant musí připravit i podklady pro požárně bezpečnostní řešení. V něm je například třeba vyznačit nástupní plochu požární techniky, požární hydranty, vodní toky apod. Požadavky na požární bezpečnost mohou změnit mnohé vaše požadavky na umístění stavby.

Dále je tu zásadní problematika s přípojkami. Ty spravují sami provozovatelé sítí, a vyjadřují se tedy k možnému připojení vašeho domu k nim. Připojení k elektřině, plynu, kanalizaci má svá neměnná pravidla a popravdě jsou daleko striktnější než ta na stavebním úřadu. Výběr z těch nejdůležitějších je přehledně v tabulce.

  • O provedení přípojky rozhoduje správce sítě
  • Provedení veřejných sítí je dáno normou
  • Všechny přípojky musí být vedeny kolmo k hlavnímu vedení
  • Při délce nad 50 metrů už nejde o přípojku, ale o veřejný řad
  • Umístění elektroměru a plynoměru musí být přístupné z hranice pozemku
  • Umístění vodoměrné šachty by mělo být do vzdálenosti 2 metrů od hranice pozemku
  • Přípojky vedené přes cizí pozemky jsou předmětem služebnosti
  • Pro připojení na sítě je třeba mít hotový autorizovaný projekt

Chaloupko, tak je vhod…

...otoč se, aby ke mně byl vchod. Znáte to, že? Jenže v téhle pohádce to bylo jednoduché. Když bylo zapotřebí, chaloupka se otočila. A když na ni svítilo slunce, mohla se posadit třeba někam do stínu. V realitě ale musíme postavit dům tak, aby co nejlépe reflektoval roční období a světové strany. A není to jednoduché rozhodování. Spousta lidí totiž sice ví, že slunce v létě vychází a zapadá na jiném místě než v létě. Ale kde a jak vysoko vystoupá? To jsou hlavní otázky, které po vyřešení znamenají solární zisky i nepřehřívání interiéru.

Pozice domu
Typická ukázka toho, jak se ochránit před vysokým a horkým letním sluncem a přitom mít solární zisky při plochém zimním slunci díky přesahu střechy (Zdroj: MU Architecture/Stephane Groleau)

Tak předně – slunce v létě (červnu) vychází na severovýchodě, obejde největší kruh a uloží se ke spánku na severozápadě. V prosinci naopak vykoná nejkratší dráhu, kdy vyjde na jihovýchodě a zapadne na jihozápadě. Skutečný opsaný oblouk východ-západ je možné na naší rovnoběžce najít v září. Zajímavé také je, jak vysoko je slunce nad obzorem. Zatímco v červnu vystoupá až do 60° nad obzorem, v zimě to je jen 15°.

Pozice domu
Je lepší, když slunce ráno budí, než když odpoledne nepříjemně přehřívá ložnici

Autor: Shutterstock.com

Pohybu slunce je pak dobré přizpůsobit polohu domu a rozmístění pokojů, tedy pokud to situace umožňuje. Severní strana může být klidně bez oken, protože není osluněná. Jde o polohu ideální pro vstup a technické místnosti nebo sociální zázemí.

Na východ je lepší situovat ložnice. Slunce bude příjemně budit. V létě, kdy je venku horko, pak odpolední slunce nebude přehřívat pokoje, které by měly zůstat na noc chladné, aby se v nich dalo vydržet. Avšak třeba dětský pokoj by měl být teplý, takže i posun víc k jihu není na škodu, ale ne na jihozápad (opět z důvodů letního žáru).

Na stranu západu slunce se pak přesunují společné prostory, jako je obývací pokoj, kuchyně a jídelna. Aby nedocházelo k přehřívání, je dobré tyto místnosti vybavit venkovními žaluziemi, slunolamy či přesahem střechy. Ty využijí výše uvedeného rozdílu výšky slunce nad obzorem, kdy vysoko posazené slunce odstíní, nízko posazené pak nechá vniknout do interiéru. Ovšem i tady nejste tak úplně volní s výběrem umístění a strany. Zákon totiž počítá s takzvaným prosluněním. Hygienická norma například nařizuje, že v době denní rovnodennosti (tedy září) musí být pokoj osluněn minimálně 1,5 hodiny denně. A to u severního okna nezvládnete nikdy.

Problémy

Postavit dům na pozemku, moci si s ním otáčet podle libosti a přemýšlet, kudy jde sluníčko, je možné jen ve zlomku případů. Nakonec musí jít o kompromis, aby se dostálo hygienickým a stavebním předpisům, možnostem pozemku i finančním požadavkům investorů.

Velké problémy například vytváří svah. Dům v severním svahu bude mít vždy problémy se sluncem, protože to bude příliš brzo zapadat. Severní svah je proto tmavý, chladný a vlhký. Stejně tak je problém s komunikací. Třeba ta na jižní straně domu: když na severní stranu nechcete nebo nemůžete umístit pokoje, na jižní straně, kde je komunikace, nebudete mít zase v pokojích klid. Navíc pokud bude dům přisazený k silnici, pozemek za ním bude zastíněný. Na to je ale vhodné pamatovat ještě před koupí pozemku.

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 3/18. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne-casopisu@vlmedia.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 272 015 015. Je tu možnost i elektronického předplatného pro vaše mobilní telefony, počítače či tablety.

Komentáře

Načítám komentáře...