Společnost Xella, výrobce stavebního systému Ytong, vyhlásila 13. ročník studentské soutěže. Tématem letošního ročníku je společensko-komerční využití dvou kamenolomů u obce Marianka u Bratislavy.

Téma soutěže: Kamenolomy s novou funkcí - Marianka

Motto: Připravovat budoucnost znamená vytvářet přítomnost.Antoine de Saint-Exupéry

POROTA: Ing. arch. Eva Jiřičná; Ing. arch. Irakli Eristavi; Ing. arch. Ludvík Grym; Ing. arch. Oldřich Kodeda; Ing. arch. Ivan Kubík;Ing. arch. Emil Makara; Ing. arch. Vlado Milunić; Ing. arch. Peter Moravčík; Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta; PhD., Ing. arch. Jarek Veselák; Ing. arch. Ľubomír Závodný

MAPOVÉ PODKLADYDigitální mapové podklady budou pro účastníky soutěže k dispozici na přednáškách a poté u následujících osob:

Česká republikaFA ČVUT Praha - Ing.arch. Jan ParoubekFAST ČVUT Praha - Doc.Ing. Bedřich Košatka, CSc., Ing.arch. Pavel ČajkaFA VUT Brno Ing.arch. Jan ForetníkFAST VUT Brno Ing. arch. L. ForetníkováFA TU Liberec - sekretariát prof. ing.arch. Jiřího Suchomela

Slovenská republikaFA STU Bratislava - Ing.arch.Ľubica SelcováSvF STU Bratislava - Ing.arch.Katarína MinarovičováVŠVU Bratislava - Mgr.art.Vít HaladaTU Košice, Fakulta umení - Ing.arch.Štefan Zahatňanský

Účastníci soutěžeStudenti a studentky (samostatně nebo v pracovních kolektivech) studijních odborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách, kteří nevlastní diplom v žádném z těchto oborů.

Ceny: 1. cena 1 000 eur; 2. cena: 500 eur; 3. cena: 300 eur

Jestli se porota nerozhodne jinak, podle rozhodnutí vyhlašovatele a poroty budou tři práce odměněné věcným darem v ceně 150 eur. Takýmto způsobem může být odměněná kterákoliv práce, která splnila soutěžní podmínky bez ohledu na pořadí. Porota má právo některou cenu neudělit, případně stanovenou částku rozdělit jinak.

Práce je potřebné odevzdat nejpozději do 7. 2. 2008 do 16.00 hod.:

ve Slovenské republice na sekretariát soutěže Silvii Frimmelové, Xella Slovensko, obchodně-poradenská kancelář, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava,

Česká republika: tajemníkovi soutěže Ing. arch. Janovi Paroubkovi,FA ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6, Kancelář A 1021.

Odevzdáním soutěžní práce s identifikací výkresů a obálky s osobními údaji a číselným kódem podle vyšše uvedených pravidel soutěžící bezvýhradně a s vyloučením právní cesty souhlasí i s vyhlášenými pravidly a podmínkami této soutěže.

Zdroj: Xella