Společnost CENTRAL GROUP nabízí nejširší možnosti financování rodinných domů, parcel a bytů na našem trhu. Při pořízení bytu nebo domu s pozemkem je možno si vybrat ze 14 způsobů platby. Stačí mít pouze 10 % z ceny a zbývající část je možno financovat z úvěru nebo nemovitostí na protiúčet. Novinkou od června 2003 je možnost při podpisu smlouvy na byt nebo dům s pozemkem zaplatit pouze 10 % z ceny a zbytek uhradit až do 12 měsíců po dokončení stavby. Navíc mají klienti možnost bankovní garance na uhrazené finanční prostředky. Byty a domy s pozemky K pořízení bytu nebo rodinného domu s pozemkem společnost nabízí 14 způsobů platby. Výše ceny se liší podle termínu jejího splacení. Čím dříve se cena uhradí, tím je celková částka nižší. Základní cenou je CENA 1, kdy klient v případě zájmu platí větší částku na začátku. Při CENĚ 2 a 3 se cena hradí podle platebního kalendáře sledujícího postup výstavby. Při CENĚ 4 se hradí 10 % ceny při podpisu smlouvy a zbytek až při předání dokončeného bytu nebo domu. Velmi žádané je takzvané odložené financování (CENA 5 a CENA 6), které umožňuje klientům zaplatit jen 10 % při podpisu smlouvy. Následně se dům nebo byt dokončí, předá klientovi do užívání a zbývajících 90 % je poté možno doplatit až do 12 měsíců od dokončení stavby. Mimořádně žádané je i úvěrové financování (CENA ÚA a CENA ÚB), které umožňuje čerpat hypoteční úvěr anebo úvěr ze stavebního spoření až do výše 90 % ceny nemovitosti. Pro toho, komu nevyhovuje žádný z nabízených způsobů platby, zpracuje společnost zcela individuální platební kalendář podle jeho finanční situace. Možná je i úhrada až 90 % ceny ve formě nemovitosti na protiúčet. Domy na pozemcích klientů Při výstavbě domu na svém pozemku si klient může vybrat z devíti způsobů úhrady. Stejně jako u soustředěné a bytové výstavby je možno i při individuální výstavbě využít CENU 1, 2 a 3. K výběru jsou i úvěrové ceny (CENA ÚA a CENA ÚB) a platba podle dohodnutého individuálního platebního kalendáře. Z charakteru výstavby domů na pozemcích klientů vyplývá, že není možno využít CENU 4, odklad splatnosti ani program Nemovitost na protiúčet. Parcely Při koupi parcel je možno vybírat ze tří způsobů financování. Při standardním financování se cena pozemku a technické infrastruktury hradí do sedmi dnů od podpisu smlouvy. Využít je možno i notářskou úschovu, kdy se při podpisu smlouvy cena pozemku a technické infrastruktury složí na účet notáře a společnosti jsou peníze vyplaceny až poté, kdy je proveden vklad vlastnického práva pro klienta v katastru nemovitostí. Při odloženém financování se cena hradí až v dohodnutém termínu podle finančních možností klienta nebo například až při výstavbě technické infrastruktury. Kdo chce ke koupi parcely využít úvěr, může zvolit úvěrové financování. Odklad platby až na 12 měsíců Novinkou od června 2003 je možnost při podpisu smlouvy na byt nebo dům s pozemkem zaplatit pouze 10 % z ceny a zbytek uhradit až do 12 měsíců po dokončení stavby. Odklad platby například umožňuje po přestěhování prodat stávající nemovitost, dořešit dědické řízení, vypořádat vztahy mezi manžely po rozvodu nebo vztahy mezi společníky při prodeji firmy. Možné je také v této době čerpat výhodnější hypotéku na pořízení nové nemovitosti. Bankovní garance Od jara tohoto roku má každý klient společnosti CENTRAL GROUP možnost za určitý poplatek získat bankovní garanci na jím uhrazené finanční prostředky. Pokud by firma nesplnila své závazky vůči klientovi, je zde závazek banky, že mu peníze budou vráceny. Banka klientovi garantuje, že jím uhrazené finanční prostředky jsou vinkulovány na speciálně zřízeném účtu a společnost s nimi nemůže samostatně nakládat ani samostatně vinkulaci zrušit. Peníze mohou být uvolněny výhradně za podmínek výslovně uvedených ve smlouvě o vinkulaci. To klientovi dává jistotu bezpečné investice. Individuální platební kalendář Komu nevyhovuje žádný z nabízených způsobů platby, pro toho zpracuje společnost zcela individuální platební kalendář podle jeho finanční situace. Klient například uhradí na začátku pouze 10 % ceny a zbývající část ceny nového domu nebo bytu od CENTRAL GROUP může uhradit částečně prostředky z úvěru a částečně svým stávajícím pražským bytem na protiúčet. Společnost CENTRAL GROUP poskytuje všem zájemcům bezplatné finanční poradenství a zajišťuje hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Zákazníkům pomůže s vyřízením úvěru u kterékoliv hypoteční banky nebo stavební spořitelny působící na našem trhu. Možná je i kombinace několika zdrojů financování. Nemovitost na protiúčet Společnost připravila program Nemovitost na protiúčet pro ty své klienty, kteří mají zájem o koupi bytu nebo domu s pozemkem z její nabídky, ale nemají k dispozici okamžité finanční prostředky. Zato však mají družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví v Praze. Těmto klientům stačí mít k dispozici alespoň 10 % z ceny nového bydlení a zbývající část je možno uhradit formou nemovitosti na protiúčet po přestěhování do nového domova. Na úhradu části ceny lze využít i hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Prvním krokem pro zájemce o využití tohoto programu je objednávka posouzení bytu klienta pro stanovení tzv. minimální garantované ceny. To je částka, za kterou CENTRAL GROUP garantuje, že byt od klienta vykoupí, pokud se v termínu nejpozději do šesti měsíců od předání nového domu nebo bytu do užívání klienta nepodaří byt zákazníkovi prodat za jím požadovanou, případně vyšší, cenu. Druhým krokem je uzavření smlouvy na nový byt nebo dům s pozemkem. Klientovi stačí při podpisu smlouvy uhradit pouze 10 % z ceny. Program Nemovitost na protiúčet dává klientovi jistotu, že pokud se mu byt nepodaří prodat samostatně, je garantováno, že byt následně vykoupí CENTRAL GROUP za pevnou, předem dohodnutou cenu (tzv. minimální garantovaná cena). Proto může klient s klidným svědomím podepsat smlouvu na nový byt nebo dům s pozemkem a zavázat se k úhradě ceny nového bydlení. Má totiž jistotu pevné částky, kterou v každém případě za svůj byt získá. Dům k vlastnímu dokončení Pro zákazníky, kteří by se sami rádi zapojili do budování svého nového domu a přitom část peněz ušetřili, nabízí společnost možnost objednání stavby v určitém stadiu dokončenosti za sníženou cenu. U soustředěné výstavby rodinných domů si klient může objednat buď stavbu na klíč, nebo stavbu bez dokončovacích prací. U individuální výstavby rodinného domu na pozemku klienta je možno si objednat: a) stavbu na klíč b) stavbu bez dokončovacích prací c) rozšířenou hrubou stavbu d) základní hrubou stavbu. U bytů je možná jen varianta stavby na klíč. Stavba na klíč zahrnuje vše k okamžitému nastěhování s výjimkou kuchyňské linky, která pro velkou variabilitu v ceně zahrnuta není. Jinak dům nebo byt zahrnuje vše potřebné včetně obkladů, dlažeb a podlahových krytin. Stačí jen přivézt nábytek, namontovat svítidla a je možno se stěhovat. Stavba bez dokončovacích prací neobsahuje, ve srovnání se stavbou na klíč, podlahové krytiny, obklady, dlažby, zařizovací předměty, malby, nátěry a vnitřní dveře. Základní hrubou stavbu nebo rozšířenou