Mezi účastníky a zájemci je o tuto problematiku opět velký zájem. Přihlášeni jsou přednášející, odborníci ze stavebnictví, zástupci laické veřejnosti, zaměstnanci státní správy i potenciální investoři.Organizace konference se opět ujala obecně prospěšná společnost Pasivní dům, o.p.s. a občanské sdružení Centrum pasivního domu. Konference je akreditovaným vzdělávacím programem v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Minulého ročníku se zúčastnilo celkem 300 zájemců. Přesně před rokem proběhlo 21 odborných přednášek, na kterých prezentovalo svoje zkušenosti a znalosti 29 přednášejících z České Republiky, Německa, Rakouska a Slovenska.

Otcem myšlenky a samotného konceptu realizace pasivního domu je Dr. Wolfgang Feist: "Pasivní dům je velmi pohodlný a příjemný způsob, jak šetřit energií. Nechápu, proč investorům a politikům nevadí domy se špatnou izolací. Vždyť je to vyhazování peněz!" Základní princip Pasivního domu je založen na vytápění budov bez použití konvenčního vytápěcího systému. K tomuto účelu je využíváno pouze teplo přiváděné ohřátým vzduchem. Vysoký stupeň zateplení s sebou přináší značnou tepelnou pohodu uživatelů. Větrací systém neustále zajišťuje čistý čerstvý vzduch v celém domě, aniž by vznikal průvan. Díky vzduchotěsnosti bez tepelných mostů a neustálému větrání jsou konstrukce suché a bezporuchové. Oproti stávajícím budovám, které jsou spíše tepelnými zářiči, spotřebují o 85-90 % méně energie. V porovnání se současnými novostavbami je úspora až 75 %. Poslední vývoj v této oblasti probíhá nejrychleji v Německu a Rakousku. Jedním z hlavních předpokladů je fakt, že mají obdobné klimatické podmínky společně s velmi podobnými stavebními tradicemi. Po nesmělých začátcích dochází konečně i u nás a na Slovensku k nárůstu zájmu o systém Pasivního domu.

Druhý ročník konference Pasivní domy 2006 je složen opět ze systému bloků a přednášek, které zaštitují přední zahraniční odborníci společně s jejich českými kolegy. Všechny prezentace budou simultánně tlumočeny do němčiny a češtiny. Součástí konference je opět doprovodná výstava produktů, materiálů, nových technických systémů, služeb a postupů v oblasti výstavby a modernizací na základě zásad konceptu pasivního domu. Zajímavostí je, že na rozdíl od konference je výstava pro všechny návštěvníky zdarma. Základní prezentace a myšlenky konference Pasivní domy 2006 budou zachyceny ve sborníku, který bude po skončení akce vydán.

Z jednotlivých bloků stojí za pozornost především nejnovější informace o nových pasivních domech v Česku, které představí přední čeští odborníci včetně Jana Tywoniaka, Josefa Smoly, Aleše Brotánka a dalších. Pozornost si zaslouží i představení nejnovějších zahraničních ukázkových projektů a poslední informace z oblasti vývoje a výzkumu od zahraničních přednášejících, např. Bertholda Kaufmanna z Passivhaus Institutu, Ludwiga Rongena, Georga W. Reinberga a dalších.Odbornou garanci zajišťuje Centrum pasivního domu ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí a předními odborníky z českých i slovenských univerzit.

Program konference1.den: středa 18.10. 2006Bloky:

Aktuální situace v oblasti udržitelné výstavyPasivní stavby pro bydleníRekonstrukceInovativní řešení a výpočtové metody a modelyInovativní řešení a výrobky pro Pasivní domy

2. den: čtvrtek 19.10.2006Bloky:

Zajištění kvalityKvalita vnitřního prostředíPasivní stavby občanského vybaveníZ pohledu investora

Více informací o programu: www.pasivnidomy.cz