3D vizualizace se využívají nejvíce v architektuře (jsou součástí projektové dokumentace), k vizuální prezentaci staveb a interiérů budov. Na jejím základě se ověřují např. použité materiály, konstrukční vazby a jejich proporce.