Když se v australském Kew rozhodovala rodina pro stavbu nového domu, měla několik zásadních požadavků. Především má být tak funkční, aby i po 25 letech byl dům využitelný naplno. Proto jednou z nejdůležitějších vlastností je variabilita. Chtěli dům, který by vyhovoval jak malým dětem, tak i když dorostou, zároveň ale musí být dostatek prostoru a klidu pro starší generaci prarodičů. Dům by měl využívat na celém svém obvodu kámen, měl by být otevřený do zahrady, která ale nemá být užitková, ale má být nenáročná na údržbu.

Tyhle požadavky u Austin Maynard Architects vyřešili po svém. Vytvořili jakýsi dům, který je zvenčí z velké části obložen přírodní břidlicí. Tento materiál byl v dané oblasti velmi tradiční, a když architekti z předešlé realizace objevili firmu plnou lidí, kteří tomuto materiálu perfektně rozumí a dokážou s ním úžasné věci, rozhodli se ho použít v míře větší, než je standardní. Břidlicí je pokrytá nejen střecha, ale i některé stěny domu. A navíc, každá část, aby se zabránilo dojmu z velké hmoty, je obložena jiným způsobem. Někde diagonálně, jinde rovnoběžně. Zajímavé je, že břidlicí byly obloženy i některé části interiéru, hlavně společné chodby a schodiště.

Dům samotný pak připomíná z bočního pohledu několik řadovek vedle sebe. Ale není to tak. Je to záměr, který právě vyjadřuje ten vztah k diverzifikaci prostoru, k jeho spojení i rozdělení. Jen se podívejte dovnitř. V mnoha místnostech objevíme posuvné panely, které mohou sloužit na rozdělení prostoru, když chce člověk soukromí, ale i na sloučení, když chce sociální kontakt. Příkladem budiž dětské pokoje, které se mohou spojit společně, ale také s velkou chodbou.

Dům je postaven v zahradě, která neměla být obehnána vysokou zdí. Naopak. Měla spojovat také ona – a ne jen uvnitř rodiny, ale i celkově. Takže plot tu sice je, ale je spíš takový symbolický. Třeba už přední část u silnice je ohromná a může sloužit i jako veřejný prostor. Vstup do domu je pak přes zahradu, kde v první části je vchod pro majitele a v zadní části samostatný vchod pro prarodiče.

Dům je díky rozdělení na různé části velmi dynamický. Není to obyčejný kvádr. Má různá zákoutí a průhled jak domem, tak i napříč do zahrady.