Těmito 5 elementy jsou: dřevo, oheň, země, kov a voda. Každý má svou jedinečnou kvalitu, zároveň jsou vzájemně propojené a fungují mezi nimi vztahy, které tak udržují celek v rovnováze. Těchto 5 principů vnímáme jak v prostoru kolem nás, tak v našem těle, v jídle, v našem životě, prostupují celou naši realitu na všech jejích úrovních.

V minulém článku jsme se dívali na rovinu dynamiky energie našeho prostoru a následně naší osobní v polaritách Yin-Yang, tedy jestli převládá spíše akčnost, otevřenost, světlo, divokost, změny v našem prostoru a životě, nebo naopak klid, stabilita, uzavřenost, pomalost.

DALŠÍ ČLÁNKY O FENG-ŠUEJ NAJDETE ZDE:

Dřevo

Element, který znázorňuje princip růstu, tendenci vyvíjet se, růst stále výš a dál, nese v sobě dětskou a mladistvou kvalitu, kdy sbíráme poznatky, stále se posouváme vpřed, nabíráme síly, zatím ještě neznáme plně náš potenciál, roste to, co může a umí, co je zaseto.

Princip dřeva dominuje v rámci roku na jaře, kdy všechno bují, raší, roste v největším tempu, v rámci dne ráno a dopoledne, a energie se dřevem spojená je tedy narůstající a množící se.

Oheň

Tento element zosobňuje princip expanze, otevřenosti, rozpínání se do stran, šíření do všech směrů. Pojí se s obdobím mladé dospělosti, kdy už jsme někam dorostli, něco jsme se naučili, jako člověk jsme víceméně hotoví a nyní náš život a náš potenciál začínáme plně zkoušet žít, realizovat se, dáváme světu najevo, kdo jsme a co umíme, máme potřebu o sobě hodně dávat vědět. V rámci roku je tím ohnivým obdobím léto, čas největšího tepla a světla, barev, emocí, v rámci dne poledne.

Země

Nese v sobě kvalitu stability, klidu, uzemnění, zakořeňování, pevnosti a výživy. V koloběhu života ji symbolicky můžeme spojovat s obdobím té části naší dospělosti, kdy už jsme zakořenění, a to jak ve vztazích, tvoříme půdu pro nový růst jako rodiče, tak nám již naše seberealizace zajišťuje dostatek stability v existenční rovině života.

V rámci ročních cyklů se s touto kvalitou pojí čas konce léta, přechodu k babímu létu, a čas předjaří, kdy se připravuje nová půda pro jaro, nový růst. V rámci denních cyklů dominuje zemitá energie odpoledne a brzy ráno, než se slunce vyhoupne nad obzor. Se zemí se nám pojí tedy především témata vztahů, péče, podpory, stability a ženství.

Kov

Kov je tím prvkem mezi těmito 5 základními, který nejvíce drží určený tvar, je nejpevnější, nese v sobě princip preciznosti, řádu, struktury a čistoty. Ve vývoji našeho života můžeme za kovové období považovat to, kdy jsme již v něčem skutečnými odborníky, propracovali jsme se k maximální profesionalitě, které jsme schopni v určité oblasti v našem životě dosáhnout, také k maximální moci a zodpovědnosti, kterou jsme schopni nést a držet. Jsme už "vybroušeným krystalem", jasným, pevným, čistým.

V rámci roku dominuje kovové období v babím létě (sklízení plodů a dokončování) a na podzim. V denním rytmu za kovový čas považujeme večer, první tmu. Energie spojená s kovem je klesající a uzavírající se do sebe, svého vnitřního řádu.

Voda

Voda je element znázorněný plynutím, to je hlavní princip, který zhmotňuje - neuchopitelné, nezadržitelné plynutí, spojené se zanořením se do sebe, hlubokým vnitřním smyslem a hodnotami, naší celkovou životní cestou, duchovní cestou, naším životním plynutím - pojí se tedy jak se schopností nechat věcem volný průběh, důvěřovat přirozenému toku, tak také se směrem tohoto toku, náš život plyne a plyne někam.

V rámci roku jsme s vodním elementem a jeho principem nejvíce ve spojení v zimě, v rámci života průběžně, ale pak především ve stáří (pokud se zadaří), v rámci dne v hluboké noci.

Zdroj: Sensaklub.cz