• 1) Poskytují prostor pro relaxaci a zvyšují atraktivitu bydlení

Vegetační střechy vrací zeleň do měst, mají pozitivní psychologické účinky na jejich obyvatele a poskytují prostor pro relaxaci. Kromě sociálních a ekologických aspektů zvyšují i atraktivitu bydlení. U bytových projektů může být zelená střecha součástí terasy domu a tvořit společný prostor pro odpočinek.

  • 2) Pohlcují hluky

Majitelé střešních zahrad si mohou dopřát klidný odpočinek bez ruchu velkoměsta, protože střešní zahrady dokážou pohlcovat zvuk z venkovního prostředí. U hlučných výrobních hal je zase potřeba omezit hluk, který by se šířil ven a rušil obyvatele okolní zástavby. Vegetační střechy založené na lehké střešní konstrukci je téměř nemožné zatížit silnou vrstvou substrátu. Pro tyto případy jsou nejvhodnější skladby vegetačních střech s hydrofilní minerální vlnou. Ta totiž působí nejenom jako tepelná izolace, ale její funkce je současně i akustická. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti oproti střeše bez ozelenění je 6 dB, a to je velmi vysoká hodnota. Například rozdíl 10 dB vnímá člověk jako zvuk s poloviční hlasitostí.

  • 3) Vyrovnávají teplotu v budovách

Vegetační střechy současně zlepšují mikroklima uvnitř budovy tím, že snižují tepelné výkyvy obytných prostor pod střechou v letních i zimních měsících. Budovy, betonové a asfaltové povrchy ulic totiž absorbují přes den obrovské množství tepla ze slunce. Teplota v centru měst je díky tomuto efektu o 1-3 °C vyšší oproti lesní krajině. Ve večerních hodinách může tento rozdíl činit až 10 °C. Městské tepelné ostrovy mají nejen negativní vliv na lidi, kteří v nich žijí, ale zvyšují i náklady na chlazení budov.

  • 4) Snižují tvorbu smogu

Výrazné zvýšení teploty následně ovlivňuje i množství srážek ve městě a jeho okolí. Přehřívání vede navíc ke stoupání teplého vzduchu, který s sebou ze země zvedá prach a další nečistoty, které pak následně dýcháme. Poletující prach je příčinou až 15% poklesu slunečního svitu. Vyšší teplota vzduchu spolu se znečišťujícími látkami urychluje tvorbu smogu. Městská zeleň v parcích, na zelených střechách a stěnách tak výrazně tvorbu smogu snižuje.

  • 5) Zlepšují životní prostředí v daném místě

Oproti lesnímu prostředí je ve městech 10x vyšší koncentrace oxidu siřičitého SO2, 20x vyšší koncentrace oxidu uhličitého CO2 a 30x vyšší koncentrace oxidu uhelnatého CO a prachu. Zeleň na střechách pomáhá výrazně redukovat znečištění vzduchu městského prostředí. Fotosyntézou rostliny geniálně spotřebovávají oxid uhličitý a vrací čistý kyslík. Jeho množství je závislé na druhu a velikosti vegetace, která je na střechu vysazena. Rozhodující je její listová plocha. Čím hustší je vegetace, tím větší je produkce kyslíku. Hustota olistění také určuje schopnost zachytávat prach a škodliviny z ovzduší. Střešní vegetace zpomaluje pohyb vzduchu. Prach a znečištění, které ulpívá nejen na listech, ale i celém povrchu rostlin, se při dešti dostává zpět do vegetační vrstvy. Kromě okysličování vzduchu zvyšuje vegetace i jeho vlhkost, čímž pozitivně ovlivňuje jeho kvalitu.

  • 6) Pomáhají k lepšímu hospodaření s vodou

Odtok dešťové vody z běžné betonové střechy s hydroizolací se pohybuje mezi 95-100 %, zelená střecha dokáže toto množství snížit průměrně na 50 %. Existují ale i typy zelených střech, které umí odtok vody snížit na pouhých 5 %. Zbytečně odtékající voda velmi zatěžuje systém městské kanalizace. Nejenom že je nutné tuto vodu staženou do podzemních stok odvádět, ale musí se dále i čistit. Přitom je to zbytečné, protože dešťovou vodu je možné využít v budově na splachování, údržbu a úklid, na zalévání.

  • 7) Na realizaci vegetační střechy lze získat dotaci

Do dotačního programu Nová zelená úsporám byla zařazena podpora výstavby zelených střech, a to částkou ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Jakou střešní zahradu vybrat?

Existují různé varianty řešení ozeleněných střech: můžete mít například úspornou střechu pro nízkou extenzivní vegetaci, louku, která umožňuje osázet střechu i zajímavější zelení, nebo střešní zahradu s neomezeným výběrem rostlin od trvalek po keře a stromy. Na střeše si můžete vybudovat i střešní zahradní jezírko. Opravdovou relaxační zónou pak může být grill střecha, která spojuje výhody intenzivní střešní zahrady a terasy.

Realizace vegetační střechy není náročná, doporučujeme podívat se na montážní videonávod. Mimo výhradně klasický substrát je při stavbě této střechy možné využít i moderní desky z hydrofilní minerální vlny, které dokážou ozelenit téměř každou plochou i šikmou střechu, nebo dokonce i zcela svislou stěnu. Desky ISOVER FLORA nebo ISOVER INTENSE se používají v kombinaci se střešními substráty a pro svoji nízkou hmotnost je možné tyto systémy použít i pro rekonstrukce. Před realizací zelené střechy je nutné zamyslet se kromě nosnosti střechy také nad způsobem odvádění dešťové vody a současně zaléváním, přístupem na střechu z důvodu pravidelné údržby a také nad výběrem rostlin.

Podrobné informace o vhodnosti jednotlivých systémů, ale i jaké použít materiály, jaké jsou vhodné rostliny a na co nezapomenout, najdete v publikaci Vegetační střechy ISOVER, která je k dispozici zdarma ke stažení. Publikace je určena nejen projektantům, architektům a zahradníkům, ale i široké veřejnosti.