Tak takováto otázka často vystává na jazyku, když se chceme nechat pojistit. Na jednoduchou otázku, ale platí i jednoduchá odpověď. Připojistit cennosti, starožitné či umělecké předměty samozřejmě lze, a to již v základní smlouvě. Pojištění se vypočítává na reprodukční cenu v celé smlouvě a výpočet pojistného plnění vyplívá z toho, zda opotřebení nekleslo pod stanovené minimum. V pojištění domácnosti zahrnuje i automatické pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě jak na zdraví tak i na majetku, a to kterýmkoliv členem domácnosti. Takže starosti, že to nejde jsou mylné.