Nesmyslná a neuvážená rozhodnutí v polovině 20. století, tedy v době, kdy ve vyspělých zemích světa docházelo k výrazné renesanci staveb ze dřeva, měla u nás velmi hluboké dopady. Nejen že se ze dřeva kvalitně nestavělo, ale došlo, zcela logicky, po čase k tomu, že se ze dřeva kvalitně stavět přestalo umět. Byla totiž omezena výuka dřevěných konstrukcí na odborných průmyslových a vysokých školách. Několik desítek let se nevydávaly odborné knihy o stavbách na bázi dřeva. Do vědeckých knihoven se přestaly dovážet odborné časopisy o těchto stavbách a konstrukcích, a až na několik málo výjimek se skutečně ze dřeva na území naší republiky prakticky nestavělo. To nejhorší však je, že se několik generací stavebních techniků a inženýrů nenaučilo konstrukce na bázi dřeva navrhovat a stavět. Manažeři předních firem zabývajících se výrobou a montáží dřevostaveb potvrdí, že absolventi dřevařských a stavebních fakult jsou pro ně prakticky v projekci a konstrukci staveb většinou těžko použitelní. V posledních letech se sice rozšířila na stavebních fakultách výuka navrhování dřevěných konstrukcí. Jedná se však převážně o navrhování dřevěných konstrukcí a staveb z hlediska statiky. To nejdůležitější, co však je garancí funkčně spolehlivé stavby na bázi dřeva s dlouhou životností, je navrhování skladby konstrukcí z hledisek stavební tepelné techniky, akustiky a požární odolnosti, navrhování konstrukcí z hlediska ochrany dřeva v konstrukci, řešení a navrhování spolehlivých stavebních detailů. To neovládají ve většině případů ani autorizovaní architekti a stavební inženýři, natož absolventi vysokých a středních odborných škol. Světlou výjimkou je snad pouze Vyšší odborná škola ve Volyni, kde se v posledních několika letech věnují systematické výuce navrhování konstrukcí a staveb na bázi dřeva. Tato škola také pořádá každoročně odborný seminář, kde mají možnost se její posluchači seznamovat s pracemi renomovaných odborníků z ČR a SR a dalších specialistů na dřevěné konstrukce z Evropy a Kanady. -ag- Související článek Dřevostavby u nás a ve světě