Vítězem se poprvé v historii přehlídky stala absolventka Technické university v Liberci Veronika Bartošová. Výstava potrvá do 1. prosince.    Všechny oceněné návrhy je také možné vidět na internetové adrese www.diplomy.cz, kde jsou i oceněné práce z předchozích ročníků přehlídek.    Česká komora architektů vyhlásila letos Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektur již posedmé. Cílem je porovnávat úroveň kvality výuky, čímž komora usiluje o zvyšování standardu architektonického školství.    V letošním ročníku porota posuzovala práci rekordního počtu 64 absolventů, z toho 39 bylo z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Z dalších šesti škol byl počet účastníků od jednoho do devíti.    Bartošová zvítězila s návrhem The Roosevelt Island Universal Art Center, který vytvořila pod vedením Josefa Suchomela a za nějž dostala odměnu 25.000 korun. Porota ocenila čistou architektonickou formu dobře vyjadřující základní ideu konceptu. Autorka podle ní citlivě zhodnotila potenciál výjimečného místa, velmi dobře užila materiál. Porota hodnotí i možnou přiměřenou ekonomickou náročnost návrhu.    Druhou cenu dostal Michal Šiška z Fakulty architektury pražského ČVUT za svůj projekt Sociální bydlení (nejen) pro Romy v Kutné Hoře. Podle poroty se návrh snaží "vystihnout požadavky na specifické podmínky sociálního bydlení Romů". Zároveň dobře reaguje na genia loci historického města. Za druhé místo se udílí odměna 15.000 korun a za třetí 10.000 korun.    Třetí skončil Tomáš Petrášek také z Fakulty architektury ČVUT s návrhem Nedělní krajina - dva plány novohradské krajiny. Podle poroty autor šťastně navázal na historii jihočeské krajiny. "Moderními výrazovými prostředky přesvědčivě dokomponovává kulturní prostředí, velmi cenné je odvážné uchopení tématu monumentu v krajině," uvedla porota. Petrášek navrhuje například výrazné, ale jednoduché nové mosty či prosklené části přehrady.    Porotci udělili ještě tři ceny dotované výrobci techniky užívané architekty. Jednu z nich dostal Petr Horák z pražské Akademie výtvarných umění za návrh Institutu Ladislava Klímy, který umístil do malé proluky v Praze Na Perštýně. Porota ocenila právě umístění na jednu z obtížně zastavitelných proluk, vysoce hodnotila originalitu a výtvarné řešení návrhu. Velkou část pohledu na uzoučký dům tvoří schodiště symbolizující Klímovou putování až bezdomovectví.    Po pražské výstavě bude přehlídka putovat po jednotlivých fakultách architektury až do dubna příštího roku.

Zdroj: ČTK