Stavíte rodinný dům nebo třeba „jen“ děláte kompletní rekonstrukci bytu? Pak jste brzy zavaleni fakturami všeho druhu a stále na vás útočí dny jejich splatnosti. Přijímáte mnoho faktur od stavební firmy (pokud zadáte stavbu na klíč), nebo od více subjektů-dodavatelů, pokud jedna firma například dělá jenom hrubou stavbu a na zbytek si vybíráte další řemeslníky.

Pokud jde o fakturování, jsou obecné zásady a věci dané ze zákona, které bychom měli znát a mít o nich obecné povědomí.

Dá se říci, že pokud jsme sami živnostníci či podnikatelé, s fakturováním máme většinou bohaté zkušenosti a není to pro nás nic nového. Pokud jsme ale zaměstnanci, a tudíž zvyklí platit faktury maximálně za elektřinu, vodu, plyn a telefon – faktury musíme číst o to pečlivěji.

Dáme si pozor především už hned od počátku. Vždy bychom měli dát smlouvu o dílo a jakékoliv další dokumenty, než je podepíšeme, posoudit právníkovi.

Musí nám být jasné, k čemu se ve smlouvě o dílo ohledně všech plateb přesně zavazujeme a co podepisujeme. Jaké jsou zálohy, jejich splatnost a jaké jsou sankce za pozdní platby. Kdy si můžeme dovolit pozdržet platbu a z jakého důvodu (zdržení prací, vážné nedostatky). V tom nám má vždycky a průběžně poradit člověk vykonávající pro nás stavební dozor.

Smlouva musí mít definovanou celkovou hodnotu díla a musí zde být uvedeno, jak tuto cenu budeme firmě hradit. Většinou se jedná o několik zálohových faktur a konečnou fakturu s detailním uvedením toho, za jaké dílo se požadovaná částka fakturuje. Tuto finální fakturu má povinnost stavební firma vystavit do 14 dnů od oficiálního převzetí díla (podepsání předávacího protokolu). Od roku 2004 má také stavební firma (plátce DPH - což je naprostá většina firem stavících rodinné domy) povinnost vyznačit výši DPH také na každou zálohovou fakturu, nejen na fakturu finální, jako tomu bylo v předchozích letech.

V předávacím protokolu bývá ještě uvedeno, jaké jsou v době předání případné nedodělky a jak a do kdy budou opraveny. Proto je nezbytné, aby s námi v této fázi opět byla osoba vykonávající stavební dozor nebo architekt - autor našeho domu.

-ag-Foto: Archiv In