Mezi nejoblíbenější stavební materiály lze bezpochyby zařadit dřevo. Přírodní stavební materiál, který byl ve stavebnictví využíván od pradávna a používán je i dnes. Není divu, neboť dřevo dokáže vytvořit opravdu útulný a příjemný domov. Ale i přes řadu předností, které dřevo jako stavební materiál má, je s ním třeba zacházet tak, aby bylo účinně chráněno před všemi vlivy, které zkracují jeho životnost, poškozují jeho funkci a negativně mění jeho vzhled. Je tedy třeba se o tento stavební materiál dobře starat a správně jej ochraňovat. A pokud se již mluví o ochraně dřeva, pak se nemluví jen o jeho stavební ochraně, či impregnaci pomocí prostředků s přísadami aditiv, ale také o ochraně před povětrnostními vlivy a zušlechťování. Je také dobré podotknout, že nátěrové hmoty, které pro tento účel na trhu existují, neobsahují žádné účinné látky proti plísním a hmyzu. Také podíl v nich obsažených rozpouštědel byl v posledních letech snížen. Lze zakoupit produkty vysoké kvality pro mnoho účelů i na vodní bázi. Pro orientaci v této nepřehledné nabídce nátěrových hmot bez účinných látek dobře poslouží certifikáty kvality. Povětrnostní vlivy Nátěrové prostředky pro ochranu před povětrnostními vlivy mají chránit nejen před mokrem a tvorbou trhlin, ale i před slunečním světlem, protože nechráněné dřevo může venku vlivem ultrafialového slunečního záření zešednout. Šednutí dřeva může být i žádoucí například jako estetický prvek fasádních obkladů, avšak ultrafialové paprsky ničí fotochemickou cestou důležitou látku obsaženou v buňkách dřeva - lignin - který tvoří se svými 20 - 30% vedle celulózy jeho hlavní součást. Tím pak může dojít k jeho vymývání deštěm. Proto prostředky na ochranu před povětrnostními vlivy by se měli vyznačovat vodoodpudivými účinky, jakými se vyznačují například silnovrstvé lazury. Vysoký podíl pojiva v nich obsaženého vytváří na povrchu dřeva vrstvu podobnou laku. Vrstvu, která nepropustí vlhkost ani ve formě vodní páry, ani zvenku ani zevnitř. Takovýmto způsobem se zamezí bobtnání a sesychání dřeva v důsledku přirozené absorpce vody a jejího vydávání. Ochrana tohoto typu je účinná tak dlouho, dokud je nátěr nepoškozený a bez trhlin. Silnovrstvé lazury jsou vhodné zejména pro rozměrově stálé stavební součásti, jako jsou okna a vnější dveře, u kterých jsou objemové změny samozřejmě nežádoucí. Tenkovrstvé lazury Prostředky na ochranu před povětrnostními vlivy existují také v podobě tenkovrstvých lazur, vhodných pro rozměrově nepřesné díly. Nízký podíl pojiva vede k tenkému povlaku na povrchu dřeva, který je porézní, a proto propouští vodní páru. Ze dřeva ošetřeného tímto způsobem může unikat vlhkost ve formě vodní páry, pokud je ohřáto například sluncem. Tato paropropustnost tenkovrstvých lazur, jak je tato vlastnost nazývána, se projevuje příznivě pokud nebrání snaze dřeva dosáhnout rovnováhy vlhkosti s okolním vzduchem. Tenkovrstvé lazury lépe a hlouběji proniknou do dřeva, a tudíž se neodlupují. Bezbarvé tenko i silnovrstvé lazury nechrání dřevo před zešednutím a jeho případnými následky, protože ultrafialové paprsky jimi mohou volně procházet. Z tohoto důvodu jsou do nich přidávány různobarevné pigmenty. Čím vyšší je podíl zejména tmavě zbarvených pigmentů, tím méně proniká ultrafialového záření. Bezbarvé lazury bez pigmentů jsou vhodné prostředky pro zušlechťování dřeva především v interiérovém prostředí. Krycí nátěry Vedle silnovrstvých a tenkovrstvých lazur pro ochranu dřeva před povětrnostními vlivy jsou k dispozici krycí nátěry. Obvykle patří mezi vysoce či hedvábně lesklé syntetické laky, například akrylátové na vodní bázi a s nízkým podílem rozpouštědel, nebo produkty s pojivy z alkydových pryskyřic. Podobně jako silnovrstvé lazury redukují absorpci vlhkosti dřevem a tím výrazně brání jeho bobtnání a sesychání. Vhodné jsou rovněž pro rozměrově přesné stavební součásti, které chrání před vlhkem a ultrafialovým zářením. Sehnat se dají v široké škále odstínů. Základové nátěry Jak se ukázalo, je vhodné ještě před nanesením prostředku na ochranu dřeva před povětrnostními vlivy dřevo ošetřit základovým nátěrem. Tedy nátěrem, který obsahuje účinné látky proti modrání. Bez problémů lze natřít prostředek s obsahem rozpouštědel. Zušlechťovací prostředky Prostředky na ochranu před povětrnostními vlivy sice nabízejí i ochranu před mechanickým poškozením, avšak v interiérech tuto úlohu přebírají prostředky na zušlechtění dřeva. Chrání před nárazy, znečištěním skvrnami, prachem, nečistotami, mechanickým zatížením a ještě umožňují snadnou péči o dřevěné povrchy. Jsou nabízeny ve formě bezbarvých i barevných lazur a krycích nátěrů. Jsou vyráběny speciálně pro dekorativní ztvárnění dřevěných povrchů. Další potřebná péče Dřevo v interiérech vyžaduje zřídka kdy následnou péči. Naopak je tomu v exteriérovém prostoru. Tam je třeba pravidelných kontrol, především tehdy, jestliže jako prostředek na ochranu před povětrnostními vlivy slouží silnovrstvé lazury, a v případě poškození je dodatečně ošetřit. Intenzita údržby ve venkovním prostředí je také závislá na barevných odstínech pigmentů toho, či onoho prostředku. Méně častou údržbu budou potřebovat sytě barevné lazury, větší pak lazury se světlejšími pigmenty. Tmavé barevné odstíny jsou sice méně citlivé, ale na druhou stranu se na slunci více zahřívají. V každém případě je však nutné před každou opravou lazury starý nátěr dobře obrousit. Ještě menší nároky na údržbu mají nátěrové hmoty, ale pouze za předpokladů, že již od počátku ochrany byl volen výrobek dobré kvality. Při natěračských pracích bychom se měli samozřejmě vždy řídit pokyny uvedenými na obalu, zejména těmi, které se týkají ochrany našeho zdraví. A pamatujme na to, že dřevo je krásné především tehdy, když je zdravé.