Velké množství ledu v okapech je velký problém. Možná si říkáte, že když máte rodinný domek, tak je vám nějaký ten rampouch jedno. Jenže neměl by. Led zamezuje odtékání vody ze střechy, která pak postupně zamrzá, odtahuje tašky a zatéká do krovu.

Řešení tu je. Jde o elektrické vyhřívání střech, okapů a svodů, které rozpustí vrstvu sněhu a ledu. Ta pak pěkně odteče a neudělá žádnou škodu. Společně se sněhovými zábranami jde o nejlepší kombinaci ochrany střech, okapů a lidí před sněhovou nadílkou na střechách.

Netopit, temperovat

Cílem je okapy a svody domu temperovat na takovou teplotu, při níž se předejde jakémukoliv zamrzání střešní krytiny v okolí okapů a hromadění ledu v nich; voda pak bez problémů proteče svody do kanalizace. Kabely nainstaluje příslušná firma do okapů i svodů, nebo i na střešní krytinu. Temperování tak potom probíhá na různých místech střechy, přičemž rozsah si můžeme sami zvolit – temperovat lze celý obvod střechy, anebo třeba jenom její severní část; vyjdeme ze svých zkušeností s tím, kde se hromadí led. Topné kabely zapojené přes instalační krabici jsou v rozvaděči optimálně zapojeny jako samostatný okruh s jističem a proudovým chráničem. Nemají být zakončeny tak, že by se systém připojil ručně zastrčením do zásuvky.

ČTĚTE TAKÉ:

Technické specifikace se liší výrobce od výrobce. Ale jedno mají společné – tři možnosti spínání topného kabelového systému. První je ruční. Ten je však nejhorší a nedoporučuje se vůbec používat. Funkce takového systému je výrazně omezena, protože led se většinou tvoří v noci při nejnižších teplotách. Ovšem jen málokdo má přehled o tom, jaká je vlastně situace na střeše – roztál sníh a změní se v led? Nebo zůstal na střeše v souvislé vrstvě? Pak se stane, že buď majitel topí naprázdno, nebo topí do již zamrzlého okapu, což je nejhorší situace. Kolem topných těles se vytvoří otvory, kudy bude proudit voda, jenž bude v duchu termodynamických zákonů odebírat teplo z kabelů, a dál je turbulentním prouděním kolem ledové vrstvy předávat. Účinnost se tak minimalizuje.

Druhou verzí je spínání teplotní. I tato verze je ovšem málo účinná. Vždyť mohou být holomrazy a na střeše po sněhu ani památky a okapy by se vytápěly. Přichází na řadu třetí, nejdražší systém řízení co do pořízení. Ten zapojuje jak teplotní, tak i vlhkostní čidlo. Takové řízení vyjde na cca 10 000 Kč.

Co k tomu potřebujete

Především zjistěte situaci na střeše – vyhříváte úžlabí mezi dvěma protispádovými střechami? Pak potřebujete systém jen do lokálního minima svodu. Jiná situace je, pokud máte dům, kde potřebujete ochránit chodce na chodníku. Pak je lepší vytvořit temperovanou i část střechy pod sněholamy, kde by odtával sníh a led a nepadal chodcům na hlavy.

Pokud chcete chránit jen svůj rodinný domek, pak je asi nejvhodnější temperování okapů a jejich svodů uvnitř. Výhodou je, že všechny systémy, které se dnes nabízejí na českém trhu (například Fenix, V-System), jsou demontovatelné. Po zimě tak je možné zase kabely natočit na buben a umělohmotné držáky z okapů sundat a uložit do krabice vedle vánočních ozdob.

Příští díl vám ukáže, s jakým množstvím kabeláže a s jakou protopenou cenou musíte počítat.