Minule jsme si řekli něco o tom, jak bojovat proti ledu a sněhu v okapech a na krajích střech. Elektrické topné kabely to spraví. Jenže kolik jich budete potřebovat a kolik za zimu protopíte?

Kolik drátů?

Ukázka uchycení kabelů v okapovém žlabu (zdroj: V-Systém) Autor: Oficiální zdroj Ukázka uchycení kabelů v okapovém žlabu (zdroj: V-Systém)Autor: Oficiální zdroj

Z důvodů ceny se používají převážně odporové topné kabely, je však možné použít i samoregulační kabely. Odporové topné kabely mají nejkratší délku cca 8 m, proto v případě požadavku na krátký kabel mohou být samoregulační topné kabely i vhodnější. Avšak i samoregulačním kabelům je nutné nadřadit regulaci. „Pro běžné okapy a svody, řekněme do průměru 150 mm, se instaluje topný příkon 30–40 W/m, v nadmořských výškách blízkých 1000 m pak 60 W/m a více,“ řekl Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu Fenix Jeseník. „Ovšem je nutné posoudit místní podmínky, které mohou být velmi rozdílné,“ dodává.

ČTĚTE TAKÉ:

Úchytka na okapové kabely (Zdroj: Fenix Group) Autor: Oficiální zdroj Úchytka na okapové kabely (Zdroj: Fenix Group)Autor: Oficiální zdroj

Je výhodnější použít kabel s nižším příkonem a instalovat jej do okapu nebo svodu dvakrát, nebo i třikrát (viz obrázek Kabel v okapu 150 na plast příchytky) – je tím pokryta větší plocha – než použít výkonnější kabel a instalovat jen jednu žílu. K upevnění kabelu ve žlabu i svodu se používají plastové příchytky nebo ocelová lanka s příchytkami.

Podobně tvoří své produkty i V-System. „Topný kabel pro vyhřívání okapů používáme zpravidla odporový dvoužilový, typ TO-2R, o výkonu 20 W/m topného kabelu. Celkový výkon na metr okapu pak tedy je: počet vedení topného kabelu x výkon na metr topného kabelu. Pro správnou funkci aplikace však není tak důležitý výkon, ale počet vedení topného kabelu. Tím je zajištěno vyhřívání dostatečné plochy žlabu. V okapovém žlabu se odporový topný kabel vede zpravidla 2x – 3x, vždy podle zkušeností z konkrétního objektu v konkrétní lokalitě. Dvojité vedení odporového kabelu ve žlabu je minimum a používá se v mírnějších a středních lokalitách, trojité vedení se navrhuje pro střední a horské oblasti," říká Lenka Čermáková, manažerka podpory prodeje společnost V-System elektro. V okapovém svodu se topný kabel vede 2x, v případě členitějších svodů lze použít také samoregulační kabel, který lze vést jen jeden.

Pikování okraje střechy Autor: Oficiální zdroj Pikování okraje střechyAutor: Oficiální zdroj

Proti námraze lze chránit i střechy – střešní úžlabí, okraje střech apod. Zde se kabel obvykle instaluje tzv. 'pilkováním' (viz obrázek Pilkování střechy a okapů), a to v takových roztečích, aby plošný příkon činil cca 200 W/m², u nadmořských výšek blízkých 1000 m pak minimálně 250 W/m². Poměrně problematická je fixace kabelu na střechách. Obecně do krytin nelze provádět otvory, pájet nebo svařovat také nelze, aby nedošlo k poškození izolačních lepenek pod krytinou. Tento problém se tedy řeší u jednotlivých aplikací individuálně – např. pomocí ocelových lanek. Zajímavou alternativou je přilepení fixačních prvků (střešních úchytů 'C', plastové lišty) pomocí oboustranné lepicí pásky od společnosti 3M.

Kolik to spotřebuje?

Můžeme vzít také jeden příklad, abyste věděli, s jakou spotřebou energie máte počítat. Jako ukázkový dům vezmeme jeden pražský, tedy 254 m n. m., sečteno dle zimy 2010/2011 společností V-System elektro.

  • vyhřívání okapových žlabů a svodů
  • celkem 40 m žlabů a 20 m svodů

Řešení:

  • použity 2 topné kabely TO-2R-65-1300, celkový instalovaný výkon 2,6 kW
  • systém ovládán termostatem ETO2 s jedním vlhkostním čidlem ETOR-55/10 a jedním teplotním čidlem ST 1111-10

Provoz za zimní období činil 300 provozních hodin, spotřeba tedy byla 780 kWh.