V posledním desetiletí vedla rostoucí poptávka po energii k využívání nových zdrojů energie jako alternativy k ropě. Rozvinulo se několik technologií, které zahrnují využití obnovitelné energie, jako je větrná energie, slapová energie nebo sluneční záření.

Během posledních pěti let můžeme sledovat velký rozvoj využívání fotovoltaických systémů k výrobě elektrické energie. Tento rozvoj nastal kvůli různým faktorům včetně zdokonalení této technologie a finančních výhod nabízených vládami některých států.

Proč se vyplatí mít na domě solární panely

Největším lákadlem fotovoltaických panelů je samozřejmě výroba elektřiny ze slunečního záření. Při tomto druhu výroby elektrické energie navíc nedochází k znečištění životního prostředí. Další výhodou je dlouhá životnost panelů, která se uvádí mezi 20 a 30 roky, přičemž údržba i samotný provoz panelů jsou poměrně nenáročné.

Jak panely vlastně fungují

Fotovoltaický panelový systém se skládá z panelů nebo modulů, které obsahují články založené na polovodičích, které jsou citlivé na sluneční záření. Tyto články generují stejnosměrné napětí.

Články jsou seskupeny do panelu v jedné nebo několika paralelních sériích, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu a napětí. Za normálních provozních podmínek generuje každý fotovoltaický článek, když na něj dopadá sluneční záření, napětí. Společné napětí článků v každé sérii zajišťuje výstupní napětí pro daný panel, který napájí invertor, jenž generuje střídavé napětí.

Když však článek nepracuje nebo negeneruje elektrickou energii kvůli tomu, že nepřijímá sluneční záření, může být opačně polarizován, to znamená, že se bude chovat jako spotřebič, a nikoli jako generátor.

I u solárních panelů se tedy mohou vyskytnout určité potíže. A právě přehřívání je jedním z častých problémů, které může vést k výraznému snížení výkonu panelů. Tím se kromě samotného výkonu samozřejmě snižuje také návratnost prvotní investice do fotovoltaických panelů.

Jak zjistit, zda se solární panely nepřehřívají

Jak zjistit, že se jednotlivé články přehřívají? Články, z nichž se skládá každý panel, v takovém případě negenerují elektrickou energii nebo nepracují vůbec. Příčinou může být, že článek je opačně polarizován, a tudíž místo generování energie tuto energii spotřebovává. Tuto situaci může pomoci detekovat termokamera, která ukáže povrchové teploty jednotlivých článků na barevném spektru, čímž lze snadno určit, které články jsou vadné a přehřívají se.

Termokamery mohou posloužit také jako prevence závad dalších součástí jednotlivých panelů. Jejich prostřednictvím lze také zjistit přehřívání například u motorů, invertorů či transformátorů.