Jan Aulík, Budova Alpha (BB Centrum), vizualizace, 2002 Autor: archiv Kancelářské projekty, kterých každý rok vyrostlo v Praze, Brně a několika dalších regionech přibližně sto tisíc metrů čtverečních (vyjma roku 2000) jsou obvykle vnímány především z pohledu návratnosti investic, ploch a standardu. Architektura administrativních projektů je na pořadu dne často až v druhém plánu. Je to dáno především tím, že kancelářské projekty se realizují k pronájmu, tedy v době vzniku projektu pro neznámého klienta. Standardizace a požadavky na jednotlivé typy kancelářských ploch jsou ale tak internacionalizovány a jasně dány, že se zdá, jako by pro architekturu či kreativitu téměř nezbývalo místo. Do jisté míry je to pravda, nicméně existují i výjimky. K zajímavým a všeobecně dobře hodnoceným projektům patří i pražský komplex BB Centrum. BB Centrum dnes patří zřejmě mezi nejrozvinutější administrativní parky v Praze. Současná podoba moderní administrativní čtvrti s investičními náklady přes 3,5 miliardy korun představuje v tuto chvíli 61.780 m2 administrativních ploch, včetně obchodů a služeb, a 1.224 podzemních parkovacích stání. Celkem v tomto obřím administrativním centru pracuje více než 3.500 lidí. Stále se rozrůstající komplex budov na výjezdu směrem na Brno je na českém trhu administrativních ploch výjimečný, podílejí se na něm renomovaní čeští architekti (Aulík, Kordovský, Střítecký a Krupauer) a - díky obchodnímu úspěchu - stále roste. Při příležitosti zahájení další etapy, a tou je zahájení výstavby budovy Alpha, je namístě představit tento projekt podrobněji. Jan Aulík, Budova Alpha (BB Centrum), vizualizace, 2002 Autor: archiv Nejprve se podívejme na již realizované stavby areálu. Sedmipatrovou budovu C (12.800 m2) navrhoval Jan Aulík v druhé polovině devadesátých let, v listopadu 1999 pak byla oceněna v developerské soutěži „Nejlepší z realit“ v kategorii administrativních budov postavených v Praze v letech 1989 až 1998. Tentýž tým pak připravoval budovu C (osm podlaží a 15.900 m2 kancelářských ploch). Možná si vzpomenete na barevné interiérové řešení recepce od architekta Ivana Kroupy. Recepce je tvořena barevnými tabulemi perspexu a v roce 2000 za ni Kroupa s Exnerovou získali ocenění v soutěži Interiér roku 2000 vyhlášené Českou komorou architektů. Další částí je „áčko“ od Martina Krupauera a Jiřího Stříteckého. Ti opět navrhli moderní prosklený a vizuálně atraktivní administrativní dům s pasáží v parteru. Tato pasáž je orientovaná do Vyskočilovy ulice, o níž bude řeč především v souvislosti s budoucností tohoto parku. Celkem šlo „áčka“ o 21.400 m2. Současně s touto etapou Petr Kordovský dokončil šestipodlažní budovu „déčko“ (4.050 m2 ploch, 60 podzemních parkovacích stání). Letos byly také dokončeny další dvě kancelářské budovy propojené společným přízemím spolu s třetím, obytným blokem (Residence BB Centrum). V šesti nadzemních podlaží mají nájemci k dispozici 7.500 m2 kancelářských ploch a 250 pozemních parkovacích stání. Ty realizoval opět architekt Jan Aulík. Obytná vila s 35 luxusními byty nazvaná Residence BB Centrum je jakoby ukrytá za administrativami viditelnými z dálnice. Pomyslným i skutečným rozšířením je další etapa rozvoje, tyto další administrativní budovy ponesou názvy Alpha, Beta a Gamma. Začátek ve Vyskočilově – Alpha Letecký snímek areálu BB Centra Autor: archiv Budova Alpha bude objekt o čtyřech podzemních a osmi nadzemních podlažích, který se nachází v pohledově nejexponovanější poloze celého areálu. Velmi působivá severní fasáda je protipólem stávajících objektů A, B a C. Celá budova je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce s vnějším pláštěm ze skla a hliníku. Vnitřní atrium s výrazně prosvětleným skleněným světlíkem přes všechna podlaží má navodit příjemnou, až komorní atmosféru. Architektem budovy Alpha je autor většiny dalších domů BB Centra Jan Aulík (Studio A). Budova je založená na pilotách a základové desce. V současné době je v rámci realizační projektové dokumentace tvořena alternativní a maximálně flexibilní vnitřní dispozice, jejíž cílem je samozřejmě vyhovět požadavkům zatím neznámého nájemce. Jednou z nepřehlédnutelných zajímavostí je velké vnitřní atrium s negativním vertikálním sklonem přes všechna podlaží, kde má být instalován celkový model BB Centra. Unikátem v pražském měřítku bude velká střešní zahrada s mnoha zákoutími, vyhlídkami, terasou a chráněnými místy s lavičkami. Podle informací, které zatím poskytuje developer projektu, by neměly chybět vzrostlé dřeviny, stylizované mostky atp. Budova Alpha je již druhou spekulativně stavěnou administrativní budovou v historii Passerinvestu (developer BB Centra). Jaké bude BB Centrum? Jan Aulík, Bytový dům Residence BB Centrum, 2002 Autor: archiv Realizace etap Alpha, Beta a Gamma je z mnoha hledisek zlomová - BB Centrum symbolicky i fakticky překračuje Vyskočilovu třídu. Velmi výrazný architektonický rukopis všech tří nových budov, použití nejmodernějších materiálů a technologií, progresivních fasád, obřích atrií s prvky organické zeleně – to vše by mělo přispět k úspěchu tohoto výrazného architektonického projektu. Obě strany Vyskočilovy třídy tak budou nezaměnitelné svým stylem i pojetím. Jižní část – Alpha, Beta a Gamma přirozeně chrání vnitřní prostor zelených ploch a zahradních restaurací, v jejichž středu je situován prosklený a vzdušný sportovně-relaxační objekt Nová Brumlovka. V severní části BB Centra má úlohu přirozeného centra plnit připravovaný projekt Zelený dvůr. V rámci etap Alpha, Beta a Gamma bude proinvestováno více než dvě a půl miliardy korun (tj. 82,5 milionu EUR). Vznikne tak 56.130 m2 pronajmutelných ploch, 3.300 m2 ploch pro gastronomii, obchody a služby a 1.025 parkovacích stání. Další pokračování Budova Beta bude situována naproti budově Eurotelu a budou ji tvořit tři podzemní a devět nadzemních podlaží. Velmi efektivní dům ve svém návrhu využívá netradičních vnitřních atrií, z nichž jedno je uzavřené, vnitřní se zasklením střešní roviny a druhé je otevřené a umožňuje kontakt s venkovním prostředím. Objekt je posazen v atraktivní poloze mezi plochu městského parku a klidovou pěší zónu. V přízemí jsou umístěny různé typy restaurací, obchody a služby. Celý objekt má progresivní fasádu umožňující kvalitní vnitřní prostředí při libovolném vnitřním dělení kanceláří. V budově bude k dispozici 17.970 m2 pronajmutelné plochy, z toho 16.750 m2 kancelářských ploch, 700 m2 pro služby a 330 parkovacích stání. Architektem je opět Studio A Jana Aulíka. Gamma