V dnešním dílu rubriky Architektura se po několika týdnech opět zaměříme na aktuální projekty, které vznikají v Praze. Tentokrát půjde o kontroverzní rekonstrukci a dostavbou kasáren Jiřího z Poděbrad na pražském Náměstí Republiky a na pankrácký kancelářský projekt Z kasáren Palladium Přípravy na výstavbu víceúčelového komplexu Palladium, který vznikne rekonstrukcí a dostavbou kasáren Jiřího z Poděbrad na pražském náměstí Republiky, vstoupily nyní do závěrečné etapy. Developer projektu, společnost European Property Development (EPD), předpokládá začátek výstavby po vydání stavebního povolení již na přelomu letošního roku. Palladium má být podle slov developera otevřeno v polovině roku 2007. Celková výše investice v této centrální části Prahy má dosáhnout částky zhruba 7,5 mld. Kč. Na financování projektu se mimo jiné významně podílí Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Víceúčelový komplex Palladium vznikne na pozemku vymezeném ulicemi Na Poříčí, Truhlářskou a náměstím Republiky a má nabídnout především nákupní plochy a gastroprovozy a různé další možnosti, jak trávit volný čas. V rámci komplexu vzniknou také prvotřídní kancelářské prostory. Jak uvádí Veronika Kozová, tisková mluvčí EPD: „ Projekt zcela změní ráz náměstí Republiky, dnes spíše rušné křižovatky než typického náměstí. V budoucnu zde vznikne tolik žádaná klidová pěší zóna bez automobilového provozu, kde bude místo pouze pro chodce a pro tramvaje“. Klub Za starou Prahu, který patřil od začátku prodeje pozemku a stavby k nejhlasitějším odpůrcům rekonstrukce konstatoval: „Dosavadní historie případu Josefských kasáren je smutným pokusem památkové péče vyhrát souboj, jehož výsledek byl v podstatě stanoven dopředu. Jinak totiž nelze chápat situaci, kdy je na komerční využití prodána jedna z největších parcel v centru Prahy bez regulačních podmínek a bez podmínek památkové péče. Bez předchozí dohody s jejími orgány byl do kupní smlouvy zahrnut projekt, jehož nesmyslnost je zřejmá na první pohled.“ (Podrobněji se lze o celé kauze z pohledu KZSP dočíst zde). Maloobchodu, zábavě a prostorám veřejného stravování je věnována plocha téměř 40.000 m2, zahrnující dvě podzemní podlaží, přízemí a dvě nadzemní podlaží. Bude zde otevřeno kolem 250 různých obchodů, zejména s potravinami a módou pro všechny věkové kategorie. Obchody doplní provozovny služeb, jako např. banka, pošta, kosmetika, kadeřnictví, čistírna oděvů, opravna obuvi, fotolab aj. Podle slov developera se počítá s pravidelnými koncerty živé hudby, divadelními vystoupeními, filmovými projekcemi, módními přehlídkami, prezentacemi nových výrobků... Třetí až páté patro o hrubé ploše 20.000 m2 je určeno pro prvotřídní kanceláře. Součástí projektu je rovněž podzemní garáž, která kromě parkovacích míst vyhrazených pro vlastní objekt nabídne více než 600 veřejných parkovacích stání ve třech podzemních patrech. Architektonické řešení Architektonický návrh je výsledkem spolupráce zahraničních a českých firem: celkový koncept designu zpracovaly americká společnost Bose International a česká společnost SIAL architekti a inženýři. Design interiérů a environmentální grafiku připravila londýnská společnost RTKL-UK. Generálním projektantem stavby je německá společnost Architekten·Ingenieure PSP Generalplaner. Na projektu spolupracuje řada tuzemských společností specializovaných na dopravní řešení, na požární a bezpečnostní aspekty stavby, infrastrukturu, úpravy v metru a další aspekty stavby. Navrhované architektonické řešení v zásadě spojuje zrekonstruované historické budovy kasáren Jiřího z Poděbrad a budovu jízdárny s novostavbou. Ústředním místem komplexu Palladium bude rozlehlé, sklem zastřešené atrium, které zajistí přístup denního světla i do podzemních podlaží. Developer Palladia Majoritními vlastníky skupiny EP-Group je Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a rakouská investiční společnost Immoeast AG. Mezi projekty, které EP-Group již v Praze úspěšně realizovala, patří jedna z nejmodernějších pražských kancelářských budov - Praha City Center v Klimentské ulici, zrekonstruovaná kancelářská budova Italská 24 na Vinohradech - pobočka HVB Czech Republic, rekonstrukce historického paláce na Loretánském náměstí na Malé Straně či budova European Business Center v ulici Dukelských hrdinů naproti Veletržnímu paláci, která byla dlouholetým sídlem společnosti Philip Morris. Administrativa na Pankráci Druhým projektem, který v dnešním dílu rubriky Architktura představíme, je pražská administrativa v ulici Na Strži. Výstavbu tohoto nového projektu připravuje společnost Hochtief Development (konkrétněji: zastoupená dceřinou společností HTP Pankrác s.r.o.). Připravovaný komplex se skládá z administrativní budovy, sportovního klubu a sportovního areálu. Novostavba administrativní budovy nabídne zhruba 13.700 m2 kancelářských ploch. Na pozemcích investora vyroste v podobě sportovního klubu také odpočinkové a stravovací zařízení určené pro veřejnost. Tři stavby Administrativní budova se skládá ze tří nestejně vysokých částí – spojovacího jádra a dvou postranních křídel – které dohromady nabídnou zhruba 13.700 m2 kancelářských ploch. Spojovací jádro má půdorys ve tvaru sférického čtverce a tvoří osu celé budovy. Z něj vystupují dvě křídla, jižní čtrnáctipodlažní a severní dvanáctipodlažní, která vytváří dojem, že opticky rotují kolem hlavní části budovy, jádra. V podzemních prostorách pod administrativní budovou a klubem jsou umístěny garáže a technické zázemí. Budova klubu je umístěna jižně od administrativní budovy a kopíruje její konstrukční zakřivení. Společenské prostory klubu s restaurací přecházejí na jižní straně budovy v dřevěnou terasu, která bude osázena popínavými rostlinami. Okrasná zeleň zakryje rovněž střechy vjezdů do garáží. Klub bude sloužit jako odpočinkové a stravovací zařízení nejen pro návštěvníky sportovního areálu, ale i pro nájemce kancelářské budovy a širokou veřejnost. Rozsáhlou rekonstrukcí projde sportovní areál v jižní části pozemku. Stávající hřiště malé kopané, krytá herna stolního tenisu a šatny pro sportovce budou opraveny. Investor navíc postaví nový objekt se zázemím pro hráče. Nezastavěné části pozemku budou zatravněny, jižně od kancelářské budovy investor plánuje vybudovat pro oživení vodní plochu. Novým prvkem sportovního areálu je stromořadí, které bude vysázeno po celém obvodu pozemku. Společnost Hochtief Development je jednou z divizí mezinárodního stavebního koncernu Hochtief AG. K projektům, které firma Hochtief D