V našem volném seriálu věnovaném nejnovějším administrativním projektům se snažíme pravidelně informovat o nových kancelářských stavbách, které - především v hlavním městě Praze - přibývají jako houby po dešti. V dnešním článku navštívíme nedávno otevřenou budovu Alpha, nejnovější přírůstek úspěšného BB Centra v Praze 4 (o němž jsme psali zde) Odkazy na články o administrativních budovách, o kterých jsme psali v rubrice Architektura, naleznete na konci tohoto textu. Ze severu na jih Alpha je první budovou etapy administrativního komplexu BB Centrum Jih. Developer, kterým je společnost Passerinvest, postavila podle návrhu akad. arch. Jana Aulíka moderní univerzální administrativu a jak říkají zástupci investora: "Při navrhování Alphy jsme zúročili zkušenosti z výstavby BB Centra Sever. Snažili jsme se pochopit chování a potřeby velkých nadnárodních společností, které jsou nájemci těchto domů. Naslouchali jsme také názorům a připomínkám zaměstnanců zde pracujících, což nám umožnily velmi užitečné průzkumy spokojenosti a ankety organizované investorem. Vedle názorů vedení těchto firem jsme tak byli seznámeni i s názory dalších generačních a sociálních skupin." Architektura jako nutnost Co je potěšující zprávou (a soutěže typu Best of Realty, o níž jsme psali zde to potvrzují), architektonický výraz a estetické ztvárnění staveb - byť i administrativních - nabývá čím dál většího významu. Prozíraví developeři, k nimž Passerinvest patří, si čím dál více uvědomují, že nestačí postavit nějakou "krabici", ale především pro silné nadnárodní firmy je celkový výraz stavby, mimo jiné zosobňující image firmy, důležitým momentem při rozhodování, kde a na jaké adrese se usadit. Za pozitivní lze tedy označit skutečnost, že nejde "jen o metry ploch", ale čím dál více i o prostředí a architekturu. Zásadním požadavkem developera při koncipování Alphy byl podle Jana Aulíka důraz na stejně velkorysé řešení interiérů i fasád, kvalitu materiálu ve všech zónách budovy, dostatek zeleně jak v areálu, tak i v interiérech. Jak dodává, tento postoj není běžný ani u nás, ani v zahraničí. Koncept budovy Alpha Alpha zakládá novou urbanistickou strukturu s podstatně nižším stupněm zastavěnosti, s menšími kapacitami na pozemcích a celkově větším množstvím zeleně. Zeleň je podstatnou součástí tohoto domu - na jihozápadě se Alpha zvedá z travnaté duny, na východě je pás zeleně s uchovanými původními stromy. Na střeše je vybudována střešní zahrada, v níž mohou odpočívat během dne zaměstnanci budovy. Do dvorany bude instalován vitální pás bambusového porostu jako protiváha výrazného skleněného atria. Vnitřní dvorana byla navržena i u některých objektů BB Centra Sever, nicméně až u objektu Alpha jde o skutečný centrální prostor ovlivňující celé vnitřní prostředí. Dvorana má vzhůru otevřený tvar, který umožňuje přirozenému světlu dostat se až do vstupního podlaží, kde je kavárna a restaurace. Ve vyšších podlažích jsou do dvorany orientovány kanceláře, zasedací místnosti a ochozy před výtahy. Geometrie dvorany byla volena s ohledem na rovnoměrnost osvětlení ve všech částech i vzhledem k poloze atria vůči světovým stranám. Prostor dvorany je stejně jako ostatní interiéry řešen v rovnováze různých materiálů. Prosklené plochy, které jsou exaktní a relativně studené, jsou vyvažovány plochami z materiálů přírodních v teplých barvách. Plochost prosklených stěn je vyvažována členitostí a skulpturálností ochozů před výtahy. Ocelový světlík nad dvoranou má v geometrii spíše biotický než industriální charakter. Podzemní parking pod objektem, zajištující převážnou část parkovacích stání objektu, zde není chápán jenom jako utilitární záležitost, ale má přiměřeně řešeny i interiéry se zdůrazněním výtahových baterií (pro rychlou orientaci) a dalším uplatněním barev. Zajímavostí podzemního parkingu je minimalizace ramp mezi podlažími - celý parking je ve sklonu a hlavní parkovací prostor je uspořádán spirálovitě. To umožnilo na relativně malé a nepravidelné ploše efektivitu parkování. "Protože fasády moderních administrativních objektů působí poněkud sterilně a neumí na rozdíl od historické architektury patinovat a stárnout, hledali jsme na fasády takový materiál, který by to dokázal a současně byl akceptovatelný nájemci, kteří očekávající elegantní a reprezentativní budovy," říká ke koncepci architekt Jan Aulík. Jeho tým tedy navrhl v tomto rozsahu ne zcela obvyklé řešení šablon z předoxidovaného titanzinkového plechu (běžný klempířský materiál používaný i na chalupy a rodinné domy), jen v nejexponovanějších místech zakončených „panely“ z téhož plechu. Ruční práce, atypické formáty a přírodní neagresivní barva dávají při pohledu zblízka určitou cílenou nepravidelnost a nepřesnost, které jsou vlastní přírodním materiálům, a která chybí systémovým stavebnicovým plášťům. Ty jsme omezili jen na severní fasádu, kde prosklený plášť tvoří plastickou strukturu a vstupní portál objektu. Uvnitř stavby Alpha má obvyklý standard vnitřního prostředí zajištěný umělým větráním a klimatizací. U východní fasády, kde to umožňuje menší dopravní zátěž, je toto navíc doplněno o otevíratelná okna. Plochy kanceláří okolo dvorany jsou vybaveny sprinklerovou protipožární ochranou. Všechny plochy byly navrženy jako maximálně univerzální a z toho důvodu mají dvojitou podlahu, umožňující řešit připojení na elektroinstalace pro variabilní uspořádaní pracovních míst a kanceláří v prostoru. Standardní prostorové řešení je založeno na modulové síti (po 2,7 m), která nabízí různá uspořádání různě velikých jednotlivých kanceláří i zcela otevřeného halového prostoru dle představ nájemce. Na závěr připojme aktuální novinku: budova Alpha získala v listopadu cenu Construction and Investment Journal 2003 za nejlepší developerský projekt roku. O projektu Alpha (BB Centrum) Loklaita: Praha 4 Architektonické řešení: Jan Aulík / Studio A Investor: Passerinvest Group Podlaží: 4 PP, 8 NP). Technické řešení: Alpha je založena na pilotách a základové desce s navazující železobetonovou monolitickou konstrukcí a vnějším pláštěm ze skla a hliníku. Vnitřní atrium s výrazně prosvětleným skleněným světlíkem přes všechna podlaží navozuje příjemnou komorní atmosféru. Plochy: přes 12 500 m2 ploch Parkingy: 220 parkovacích míst. Generální