Vznik tradice s adventním věncem vznikl na konci 19. století. Přišel s ní habsburský pedagog a kněz Johann Hinrich Wichern, který tehdy učil malé děti v sirotčinci. Sirotci se ho neustále ptali, kolik dní zbývá do Vánoc, a proto do společné jídelny nechal zavěsit kolo od vozu, na kterém bylo celkem 23 svící symbolizujících 23 dní do Vánoc.

Tato myšlenka se lidem rychle zalíbila a zanedlouho se v kostele v Cáchách objevil první adventní věnec moderního typu. Na tom už byly jen čtyři svíce symbolizující čtyři adventní neděle. U nás se však zvyk uchytil až někdy v polovině 20. století.

Čtěte také

Vánoční věnec

Čtěte také

Vyvarujte se chyb při domácí výrobě adventního věnce

Symbolika jednotlivých svící

Každá svíčka má svůj význam. Existují pravidla, jak přesně je zapalovat, každá má své jméno a důležitá je dokonce i jejich barva, barva ozdob či použité materiály.

První svíčka nese jméno Naděje. Zapaluje se na první adventní neděli, tedy železnou. Od ní pak postupujeme při zapalování proti směru hodinových ručiček. Druhá svíčka se jmenuje Mír. Zapaluje se na druhou adventní „bronzovou” neděli. Třetí svíčka Přátelství se rozsvítí na třetí „stříbrnou” neděli a čtvrtá svíčka Láska na čtvrtou „zlatou” neděli. Čtvrtá svíčka bývá podle tradice růžová.

Do věnce můžete přidat i pátou svíci. Ta se dávala doprostřed a měla bílou barvu. Symbolizovala samotného Krista. Lidé ji zapalovali na Štědrý den po západu slunce.

Čtěte také

Adventní věnec 1

Čtěte také

Podrobný návod: Udělejte si sami adventní věnec I.

Jakou barvu by měly mít svíčky

Dříve k adventu neodmyslitelně patřila fialová barva, která symbolizovala noblesu, důstojnost, rozjímání a pokání. Tuto barvu oblékal i kněz. Na čtvrtou adventní neděli však nosil roucho růžové. Tato barva odkazuje na naději upřenou ke zrození Ježíše Krista.

Právě tři fialové svíčky se proto dávaly i na věnec. Doplnila je jedna růžová. Tyto barvy však nemusí být vyhrazeny jen svícím. Na věnec můžete použít svíčky jiné barvy a doplnit je například fialovými a růžovými stuhami.

Jak to tak bývá, tradic vzniklo více. V některých kruzích se používaly svíčky červené a zlaté. Červená měla symbolizovat Kristovu prolitou krev a zlatá potom život a vítězství dobra. Červená se v minulosti používala hlavně v protestantských rodinách, dnes jsou však tyto barvy poměrně moderní a červená se zlatou jsou možná nejoblíbenější vánoční barevnou kombinací. Vysoké oblibě se těšily a těší rovněž svíčky bílé, které symbolizují sváteční atmosféru.

Samotný slaměný věnec měl symbolizovat věčnost. Podle nejstarších tradic měl rovněž odhánět zlé duchy, a zajistit proto domácnosti požehnání. Kromě svíček, mašlí a dalších dekorací, ho zdobily hlavně větvičky jehličnanů či cesmíny.

Zdroj: ireceptar.cz, kudyznudy.cz