Mezi první znaky afázie patří problémy s porozuměním řeči, ale i s vyjadřováním. Afázie je nemoc, která postihuje levou část mozku. Postižení jsou omezeni ve 4 formách komunikace – při čtení, naslouchání, mluvení i psaní.

Pro více informací o afázii se podívejte na video:

Zdroj: Youtube

Jak se afázie projevuje?

Odborně se afázie popisuje jako úplná nebo částečná neschopnost přijímat a vysílat symbolické kódy mluvené či psané řeči na podkladě jednostranného poškození mozku. Zkrátka jde o poruchu, která vznikne vlivem poškození levé části mozku.

ZAJÍMAVOST: Afázie v České republice postihne kolem 5 000 lidí ročně.

Projevy nemoci se mohou lišit podle rozsahu postižení. Člověk má potíže s plynulostí mluvy, s vyslovováním slov či artikulací. Hůře se mu dávají dohromady celé věty, případně je řeč překotná a nesrozumitelná. Jeden postižený může bez problému porozumět ostatním, jen se sám nedokáže vyjádřit. Další může mít problém s výpadky jednotlivých slov.

V souvislosti s touto nemocí mohou lidé mluvit „z cesty“ – zmateně a bez souvislosti. Případně přestanou používat gramatiku (vynechávají předložky, časování, skloňování). Samotný nemocný nedovede chápat složitější věty. Přitom ke ztrátě intelektu při afázii nedochází.

Afázie může být někdy dočasná, v souvislosti s epileptickými záchvaty. Jindy přichází pomalu a vyústí v Alzheimerovu chorobu nebo demenci. Způsobuje ji poškození mozku při cévní mozkové příhodě, po úrazu, ale i následkem nádorového onemocnění nebo vlivem zánětu.

Existuje nějaká léčba afázie?

V hodně případech se může afázie řešit i zlepšit. V některých případech, zejména těch lehčích, je možné i vyléčení. Není to však jednoduché. Velkou roli zde hraje pomoc logopeda – toho by měl nemocný využít ideálně hned v akutní fázi, kdy leží v nemocnici. Například po mrtvici. Pro obnovu řeči jsou zásadní první 2 měsíce po propuknutí problému.

Logopedické cvičení by mělo být krátké, ale velmi časté. Později může roli logopeda převzít edukovaný člen rodiny. Pokud nedojde ke zlepšení během několika týdnů, není to nic divného. Může to trvat i několik let pravidelného cvičení.

Jak mluvit s člověkem trpícím afázií?

Člověk trpící afázií si svůj problém uvědomuje, proto mu nepřidávejte tím, že budete komentovat to, jakým způsobem mluví. Při mluvení s postiženou osobou na sebe upoutejte pozornost před začátkem konverzace, odstraňte rušivé podněty. Snažte se mluvit pomalu a zřetelně, používejte i prvky neverbální komunikace. Používejte jednoduché a krátké věty, v případě potřeby sdělení opakujte.

Nikdy nekřičte a nezvyšujte hlas. Pokud vám bude postižený nadávat, neberte si to osobně, může to být automatické a vůbec za to nemůže. A jako poslední – buďte trpěliví.

Komplikace spojené s afázií

Spolu s afázií mohou nastat také problémy se zrakem, pohyblivostí, pamětí, myšlením a slabostí končetin. Protože má postižená osoba problém komunikovat, ale inteligence je netknuta, daná osoba si moc dobře uvědomuje, co se jí děje. A to může mít za následek pocit izolace, frustrace, úzkostí či depresí. Člověk má pocit, jako by byl uvězněn sám v sobě.

Zdroj:klinickalogopedie.cz, rvp.cz, aklcr.cz