Agora je shromaždiště uprostřed starověkého města, kde se odehrával veřejný život svobodných občanů. Původně jen volné místo, kde se konaly trhy.Onaly se zde také veřejné bohoslužby, vojenská cvičení, vyhlašovala se rozhodnutí panovníka nebo rady.