Každý se alespoň jednou v životě setkal s pojmem akcie. Co to ale je? A jak fungují?

Podívejte se na video o akciích s nadprůměrnými dividendami:

Zdroj: Youtube

Co jsou akcie?

Akcie patří mezi cenné papíry, které dávají svému držiteli pomyslný podíl ve společnosti, která danou akcii vydala. Akciová společnost rozdělí svůj základní kapitál na množství akcií a ty se mohou prodat. Představit si je můžete jako nakrájený koláč. A každý si může kousek z něj koupit.

Člověk, který se rozhodne akcie nakoupit, se stává akcionářem – tedy i částečným majitelem společnosti. Současně získává hlasovací právo, které může být podle podílu jím držených akcií různě velké.

Pokud patříte mezi běžné investory, je toto množství zanedbatelné. Pokud si koupíte jednu akcii Applu nebo Tesly, nehrozí, že byste o něčem rozhodovali. Pokud ale investujete do menší společnosti a budete držet 33 % akcií, stanete se třetinovým vlastníkem – a jeho slovo už nějaký význam má. Kvůli hlasovacímu právu se však obvykle akcie nenakupují.

Jak se dělí akcie

Akcie se dělí na dva hlavní typy – akcie s hlasovacím právem a preferenční akcie.

  • Akcie s hlasovacím právem umožňují hlasovat na valných hromadách společnosti a ovlivňovat rozhodování.
  • Preferenční akcie poskytují výhody v podobě přednostního nároku na zisk a likvidaci.

Jak akcie fungují?

Investování do akcií funguje jednoduše. Společnost vydává akcie a nabízí je na burze. Jejich cena závisí na nabídce a poptávce na trhu. Pokud je zájem o akcie dané společnosti vysoký, stoupají na ceně. Když nízký, cena bude klesat. Vy akcie nakupujete a doufáte, že jejich hodnota poroste, abyste je mohli časem prodat se ziskem.

Zdroj: forbes.com, nerdwallet.com