Těch otázek na téma návratnosti tepelného čerpadla je v našem redakčním mailu víc než dost. Bohužel nemůžeme na ně odpovídat. Neznáme všechny technické aspekty, neumíme to takhle přes mail odborně rozhodnout. Od toho by měli být odborníci z firem, kteří na základě vstupních faktorů, jako je stav rozvodů vytápění v domě, jeho zateplení, energetické ztráty a další, rozhodnou o vhodném řešení. Samozřejmě, že mezi bílými ovcemi se občas nějaká černá najde a v době, kdy nabízí a montuje tepelná čerpadla prakticky kdokoli, je jich víc.

Nám se dostala do rukou rozvaha společnosti Woltair, o kterou bychom se s vámi rádi podělili. Nemáme k ní žádné výraznější výhrady. Samozřejmě, že nezohledňuje právě výše uvedené vlastnosti otopných systémů, ale tu nadstavbu a finance řeší docela zajímavě. A tak nám k ní řekl něco zástupce této firmy Jan Hanuš.

Počáteční finance

Cena tepelného čerpadla se odvíjí od zvoleného technického řešení i jeho účinnosti. „Nejlevnější jsou obecně čerpadla vzduch–vzduch, jejich účinnost je ale nižší a nelze je využít na ohřev vody. Nejekonomičtější je varianta vzduch–voda, kterou lze u nás získat přibližně od 160 000 korun,“ popisuje Jan Hanuš ze společnosti Woltair.

Vyšší počáteční investice svádí k tomu šetřit na kvalitě čerpadla, což ale experti nedoporučují. Laciné čerpadlo může mít totiž nákladný provoz, krátkou životnost nebo třeba vysokou hlučnost. Náklady na tepelné čerpadlo mohou pomoci výrazně snížit také státní dotace. Pokud je tepelným čerpadlem nahrazen neekologický zdroj vytápění, lze na pořízení tepelného čerpadla získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 100 000 Kč a pokrýt tak až 50 % pořizovacích nákladů.

Instalací tepelného čerpadla navíc vzniká automaticky nárok na zvýhodněnou dvoutarifní sazbu D57d, která umožňuje využívat po 20 hodin denně levnější elektřinu a napájet s ní nejen samotné tepelné čerpadlo, ale také veškeré další spotřebiče. A to třeba i včetně domácí nabíjecí stanice pro elektromobil.

Návratnost i 3 roky

Vyšší počáteční náklady na pořízení kompenzuje rychlá návratnost tepelného čerpadla, která se vzhledem k socioekonomické situaci neustále zkracuje. Při přechodu z vytápění plynem lze totiž dnes s tepelným čerpadlem ušetřit přibližně 50 % ročních nákladů, při přechodu z vytápění elektřinou dokonce až 75 % původních nákladů. Klíčovou roli hraje vysoká účinnost tepelného čerpadla, která je 3-5x vyšší než u jakéhokoliv jiného řešení vytápění.

Modelový příklad návratnosti tepelného čerpadla za současných podmínek:


Rodinný dům o vytápěné ploše 150 m2 s částečným zateplením; celková roční energetická náročnost 27 MWh (z toho 21 MWh na vytápění, 3 MWh na ohřev teplé vody a 3 MWh na provoz spotřebičů).


Tabulka ukazuje, jak by v tomto případě vypadaly náklady a úspory při přechodu na tepelné čerpadlo, kdyby původním topidlem byl elektrokotel anebo plynový kondenzační kotel. Poznámka: Při výpočtech je pracováno s aktuální průměrnou cenou elektřiny 5 Kč za kWh ve zvýhodněném tarifu (pro vytápění elektrokotlem nebo tepelným čerpadlem) a 8 Kč za kWh v běžné sazbě (pro ty, co vytápí např. právě plynovým kotlem) a cenou plynu 2,50 Kč za kWh. Dá se však předpokládat, že v následujících letech půjdou ceny energií ještě více nahoru, proto se návratnost tepelného čerpadla bude dále zkracovat. Navíc pravděpodobně dojde také k podpoře přechodu z vytápění plynovým kotlem na tepelné čerpadlo ze strany státu, což bude znamenat, že návratnost pro tuto variantu klesne na 5 let a při dalším zdražování energií pravděpodobně až na 3 roky.

Elektrokotel Plynový kotel
roční náklady na energie 130 000 Kč 90 000 Kč
změna při přechodu na tepelné čerpadlo (TČ)

Značně poklesne spotřeba elektřiny, protože TČ má výrazně vyšší účinnost (až 350 %)

Spotřeba EE na vytápění a ohřev TV původní = 24 MWh

Spotřeba EE na vytápění a ohřev TV nové = 7 MWh

Značně poklesne spotřeba energie, protože TČ má výrazně vyšší účinnost (plynový kotel má ještě nižší účinnost než elektrokotel – cca 85 %); zákazník získá zvýhodněný tarif na elektřinu a již není závislý na zemním plynu

Spotřeba plynu na topení a ohřev TV původní = 28 MWh (plynu)

Spotřeba EE na topení a ohřev TV nové = 7 MWh

roční náklady na elektřinu při přechodu na TČ 52 000 Kč 52 000 Kč
roční úspora při přechodu na TČ 78 000 Kč 38 000 Kč
cena tepelného čerpadla 300 000 Kč 300 000 Kč
čerpání dotace na výměnu topidla 100 000 Kč zatím 0 Kč, ale bude pravděpodobně dotován i přechod z plynového kotle na TČ
náklady na pořízení TČ po odečtení dotace 200 000 Kč 300 000 Kč
návratnost TČ 2,5 roku 8 let
Zdroj: Woltair (za provedený výpočet redakce neručí)