Poptávka po izolacích se zvyšuje již několik let, ve druhé polovině loňského roku se však tento trend výrazně prohloubil. Podle našeho odhadu vzrostla poptávka oproti stejnému období roku 2005 o více jak 25%. Tento skokový nárůst bohužel nebylo v silách výrobců pokrýt, mimo jiné také proto, že zvýšená poptávka po izolacích je v celé Evropě. Tato enormní poptávka je způsobena jednak růstem stavební výroby, jednak růstem cen energií. Stavebníci si uvědomují, že peníze vložené do zateplení domu jsou jednou z nejlepších investicí. Výraznou měrou se zvyšuje užití minerálních izolací v akustických a protipožárních systémech. Přestože naše továrna v Bohumíně pracuje na nejvyšší možný výkon a dovážíme materiál také z Maďarska a Polska, pokrýt zájem se nám v současné situaci "hladu po izolacích" nedaří – i když jsme v loňském roce dodali na náš trh historicky největší objem izolací.

A obdobně jsou na tom i ostatní výrobci izolačních materiálů. Řešením je výstavba nových kapacit, toto řešení je ale finančně a časově velmi náročné, nové továrny nevyrostou během několika měsíců. Situaci pomůže zlepšit modernizace továrny v Bohumíně, která proběhne na jaře letošního roku. Přes s tím spojené plánované přerušení výroby dodáme na trh díky dovozům – s výjimkou kontaktních fasád - stejné množství izolací jako v roce 2006.

Abychom dokázali uspokojit co největší počet zákazníků i v této době, přistoupili jsme k několika racionalizačním opatřením. Zúžili jsme základní sortiment a preferujeme dodávky nejprodávanějších výrobků. Aktuální sortiment těchto tzv. „A“ výrobků mají k dispozici všichni přímí odběratelé. Vyloučili jsme výrobu atypických výrobků. Obě tato opatření omezují počet výrobních přechodů a zvyšující celkové disponibilní množství izolací. S cílem maximálního vykrytí požadavků našich tradičních zákazníků, kteří do spolupráce se značkou Rockwool v uplynulých letech investovali mnoho energie a prostředků, jsme na přechodnou dobu rozhodli nerozšiřovat síť přímých obchodních partnerů. I pro tyto dlouhodobé zákazníky jsme však byli nuceni zavést přídělové množstevní kvóty vycházející z prodejů minulého roku. V oblasti projektů jsme důsledně zavedli institut písemných projektových nabídek.

Děláme vše pro to, aby soubor výše uvedených opatření umožnil našim stálým obchodním partnerům řízení a plánování jejich vlastní zákaznické sítě a aby byli o aktuální situaci na trhu co nejpodrobněji informováni. Všem našim přímým zákazníkům, jakož i jejich obchodním partnerům v oblasti maloobchodu, stavební či projektové činnosti však zároveň doporučujeme, aby si izolační materiály zajistili v maximálním možném předstihu, neboť v současné situaci zřejmě není v silách žádného evropského výrobce minerálních izolací dodat materiál na sklad nebo stavbu s krátkými – donedávna obvyklými – dodacími lhůtami.

Zdroj: Ing. Petr Stejskal / Rockwool