Máte stavební dozor? Samozřejmě, pokud stavíte, musíte. To je také první a nezbytný krok úspěchu. Otázkou druhou je ovšem potom, zda je to dobrý stavební dozor. A otázkou třetí, jestli opravdu posloucháte pozorně co říká a jeho doporučení berete váženě a jednáte podle nich. Zní to možná absurdně, ale spousta lidí vykonávající práci stavebního dozoru se přímo chytá za hlavu z chování svých klientů - případy jsou to odstrašující, takže se jim budeme věnovat na větší ploše příště.

Zpět ale k osobě - stavební dozor vykonávající. Musí to být člověk především odborně hluboce erudovaný a se zkušenostmi z praxe. Musí toho hodně znát a nic mu nesmí uniknout, musí umět rozeznávat nedůležité maličkosti od vážných hrozících problémů, musí umět předvídat a předem odhadnout hrozící závady, kolize a poruchy všeho druhu, musí být dostatečně tvrdý a nekompromisní, ale také musí umět nacházet řešení.

Smlouvu si na vykonávání stavebního dozoru buď podle charakteru stavby můžeme uzavřít na nějakou stanovenou dobu jako nepřetržitý dozor (například po celou dobu stavby až k jejímu předání), pak by měl být na stavbě podle potřeby skoro nepřetržitě. Anebo levnější, ale často postačující nepravidelný stavební dozor, kdy tento bude prováděn na výzvu stavebníka.

Tady už se ale předpokládá, že na stavbě jsme víceméně my jako investoři a jsme se stavebním dozorem domluveni, ve kterém okamžiku přesně jej máme povolat. Musí to být vždy, když se nějaká část práce uzavírá a je nutno její kvalitu zkontrolovat.

Například u přípojek je to vždycky před tím, než se cokoliv zahrnuje, zahazuje. Třeba u zemní rýhy firma položí trubky a kabely a před posypem pískem a zahrnutím zeminou (pak už bude kontrola nemožná) celý průběh přípojek musí prohlédnout stavební dozor; zkontrolovat kvalitu podsypového písku, správné napojení částí potrubí, funkčnost vodovodu a podobně.

-ag-