S neplacením výživného na děti se potýká stále více matek (občas i otců). Jak postupovat? A kdy můžete na neplatící bývalou polovičku podat trestní oznámení?

Jak vzniká vyživovací povinnost

Podívejte se, které celebrity platí nejvyšší výživné:

Zdroj: Youtube

Vyživovací povinnost k dítěti vzniká rodičům v momentě jeho narození. Platí až do doby, dokud se o sebe jejich potomek nezvládne postarat úplně sám. Přestože se většinou jedná o ukončení studia a nalezení práce, výjimečně může jít o povinnost na celý život – zejména u chronicky nemocných či invalidních dětí.

A co po rozvodu?

I po rozvodu platí vyživovací povinnost pro oba rodiče. Záleží na tom, na jakém způsobu péče se dohodnou. Nejčastěji má děti v péči matka, které otec přispívá na dítě pomocí alimentů. Jejich výše se odvíjí podle majetkové a finanční situace plátce, zdravotního stavu dítěte, koníčků dítěte, způsobu přípravy na budoucí povolání, ale i věku dítěte a jeho vyspělosti.

Protože se tyto okolnosti mohou v průběhu života dítěte měnit, lze časem žádat o zvýšení alimentů. Ty mají pokrývat nejen základní životní potřeby, ale také studium a volnočasové aktivity.

Když partner výživné neplatí

EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ

Přestože se do složité finanční situace může dostat každý, nemělo by se to dotknout dítěte. Pokud vám partner přestane platit alimenty, jako první jej kontaktujte. Pokud bylo placeno doposud pravidelně, může se stát, že se jedná o nešťastnou situaci. Jestliže se ale s touto situací potýkáte dlouho, jedním z mála způsobů, jak peníze vymoci, je vymáhání výživného.

K tomu, aby bylo možné zahájit vymáhání, musí být otec zapsaný v rodném listu dítěte. Kromě toho musíte mít k dispozici soudem vydaný rozsudek o výživném s doložkou právní moci. Pak může začít vymáhání.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ (TO)

Pozor: Přestože se jedná o trestný čin až po 4 nezaplacených měsících, pokud vám partner platí právě jednou za tyto 4 měsíce, jedná se o účelové obcházení zákona.

Podat můžete také trestní oznámení. O trestný čin se jedná ve chvíli, kdy bývalý partner neplatí alimenty déle než 4 měsíce. TO lze podat na služebně Policie ČR. TO i exekuční řízení se vzájemně nevylučují. Zatímco při exekučním řízení se vymáhají dlužné peníze, na základě TO mohou být uděleny tresty – například podmíněné odsouzení, ale i odnětí svobody.

Náhradní výživné

Od června 2021 vláda uzákonila novou sociální dávku – náhradní výživné. Pobírat je může rodič, kterému druhý rodič neplatí alimenty vůbec, nebo jen část. Stát se o tyto finance přihlásí dlužníkovi. Nárok na náhradní výživné není automatický.

Žádosti musí předcházet aktivní snaha o vymáhání alimentů. To znamená podání TO, případně návrhu na exekuční řízení. Pokud rodič nezačne platit ani tehdy, můžete žádat o náhradní výživné. Podrobnější informace o náhradním výživném vám přineseme v dalším článku.

Zdroj: mesec.cz, vasevyzivne.cz, mpsv.cz, policie.cz