V rámci výstavy art & decoration připravují organizátoři další výstavu s názvem amart art & antique, která bude věnována starožitnostem a starému výtvarnému umění. Toto téma s úrovní a kvalitou bydlení i životního stylu logicky velice úzce souvisí.

Název výstavy vznikl z latinského označení milovníků umění jako Amatores Artis a v centru pozornosti se ocitá součást bytové kultury nejvíce spjatá s individualitou obyvatele příbytku. Výstava by měla znovu upozornit na půvab starožitností, které, vhodně začleněny, zvýší přitažlivost, útulnost a osobitost každého interiéru.

Cílem je prezentace předmětů vysoké umělecké kvality způsobem, který zdůrazní jejich krásu, účinek i účel. Ukázat návštěvníkům, že vedle dokonalého zpracování a vysoké funkčnosti nábytku je kvalitní umělecké dílo či starožitnost prvkem, který obohatí duchovní klima domácnosti a vnese do ní také jistou nadčasovost.

Pro pocit domova jsou ovšem velmi důležité i předměty, které nesou punc rodinné kontinuity a jsou připomínkou předků. Expozice rovněž nabídne inspiraci, jak i umělecky méně závažné, ale z hlediska rodinné tradice významné památky instalovat v interiéru tak, aby jejich hodnota co nejvíce vynikla. Výstava amart art & antique by měla tedy znamenat první krůček k realizaci záměru připravit v Praze významnou výstavu starého umění (od starověku a etnického umění, až po období moderny, tedy dvacátých až třicátých let dvacátého století), srovnatelnou s jinými evropskými akcemi. Poděkování organizátorů patří také panu Janu Machovi z galerie Peron za odbornou spolupráci.