Po změně zákona o dluhopisech se objevilo hned několik nabídek tzv. amerických hypoték. Jednotlivé produkty jsou velmi rozdílné a není snadné se v nich orientovat. Při financování některých záměrů je navíc výhodné zvážit také alternativní možnost získání peněz ze spotřebitelského úvěru (třeba i zajištěného nemovitostí) nebo z klasické hypotéky. Podle čeho tedy vybírat? Pod obecným označením „americká hypotéka“ se může skrývat mnoho různých věcí. Jak jsme psali v článku Americká hypotéka – splníte si svůj sen?, mělo by se jednat o neúčelové úvěry jištěné nemovitostí. Některé banky však pod tímto označením propagují také účelové úvěry, určené např. pro získání družstevního bydlení nebo pro zajištění jiných potřeb souvisejících s bydlením, jež není možné hradit z tradiční hypotéky. Toto využití amerických hypoték by ostatně mělo být v budoucnu nejčastější. Skutečně neúčelové úvěry jištěné nemovitostí, u kterých se banka nebude ptát, na co peníze použijete, můžete dnes získat u šesti finančních ústavů s celostátní působností. Úvěr, který splňuje základní charakteristiky americké hypotéky však můžete za určitých podmínek získat také např. u Volksbank nebo Waldviertler Sparkasse von 1842 či dalších bank, které se specializují na individuální přípravu úvěrů na míru. Minimální částkou, od které jsou úvěry poskytovány, je 100.000 Kč u Raiffeisenbank, poměrně vysokou minimální hranici pak nabízí HVB Bank (400.000 Kč) a zvláště pak Živnostenská banka (800.000 Kč). Maximální hranice úvěru se pak pohybuje nejčastěji mezi 1 a 2 mil. Kč, výjimkou je Česká spořitelna, která úvěr shora nijak neomezuje, Živnostenská banka a za určitých podmínek i ČMHB (obě 5 mil. Kč). To, kolik vám banka nakonec půjčí, však bude záviset na hodnotě nemovitosti, kterou dáte do zástavy. Na rozdíl od hypoték, jež jsou nezřídka poskytovány až do 100 % odhadní ceny nemovitosti, v tomto případě dostanete maximálně 70 % její hodnoty a mnohdy i méně. Velké rozdíly jsou v době splatnosti úvěru. Zatímco u Komerční banky budete muset úvěr splatit nejpozději do 10 let a výše splátky proto bude nutně relativně vysoká, ČMHB, HVB Bank a Živnostenská banka vám nabídnou až dvojnásobnou dobu splatnosti. Velkou výhodou těchto úvěrů může být možnost splatit část úvěru nebo celý úvěr předčasně bez sankcí, nabízejí ji ovšem pouze některé banky.

Základní charakteristiky neúčelových úvěrů zajištěných nemovitostí
Banka
Název úvěru
Výše úvěru
Max. výše úvěru (% hodnoty zastavené nemovitosti)
Splatnost
Mimořádná splátka
ČS
Hotovostní hypoteční úvěr
min. 150 000 Kč
70 %
max. 15 let
bez sankcí
ČMHB
Americká hypotéka
200 000 Kč - 1 mil. Kč1)
70 %
3 - 20 let
bez sankcí
HVB
Hypoteční úvěr Speciál
400 000 Kč - 2 mil. Kč
60 %
5 - 20 let
individuální
KB
Úvěr Garant
200 000 Kč - 1 mil. Kč
50 %
max. 10 let
bez sankcí
Raiffeisen
Úvěr Univerzál - neúčelový
100 000 Kč - 2 mil. Kč
50 %
max. 15 let
4 % z mim. splátky
Živnobanka
Úvěr zajištěný nemovitostí
800 000 Kč - 5 mil. Kč
60 %
max. 20 let
20 % / 10 % z mim. splátky2)

1) Klienti, kteří již mají úvěr u ČMHB a řádně ho splácejí, mohou získat úvěr až do výše 5 mil. Kč.2) Sankce v první polovině období fixace úrokové sazby / sankce v druhé polovině období fixace úrokové sazby.

Zdroj: banky
Hlavní výhodou amerických hypoték by měla být nižší úroková sazba než u spotřebitelských úvěrů. Rozpětí skutečných úrokových sazeb však bývají veliká, a navíc banky zpravidla uvádějí pouze minimální sazby pro nejbonitnější klienty (výjimkou je Česká spořitelna, která danou úrokovou sazbu garantuje všem klientům). Např. u Živnostenské banky sice můžete získat při roční fixaci úrokovou sazbu 7,2 %, ovšem když zvolíte fixaci na 10 let, sazba se vyšplhá až do rozmezí 10,1 % - 13,1 %. Stejně tak u Komerční banky budete mít nárok na minimální sazbu 10,29 % jen v případě splacení úvěru do jednoho roku. Jakmile zvolíte maximální splatnost 10 let, banka vám nabídne úrokovou sazbu nejméně ve výši 13,33 %. Nepříjemnou součástí amerických hypoték jsou relativně vysoké poplatky. Zatímco úroková sazba je téměř vždy o několik procent méně