Od začátku května nemusíte čerpat hypoteční úvěry jenom na pořízení nemovitosti. Máte-li dost odvahy, můžete zastavit dům a se získanými penězi začít třeba podnikat. Nebo si můžete koupit vytoužené červené Ferrari, odjet na cestu kolem světa či zaplatit dětem studium na prestižní škole v zahraničí – chcete-li, například právě v Americe. V květnu začala platit novela zákona o dluhopisech, která upravuje definici hypotečního úvěru. Ten již nadále nemusí být poskytován pouze na investice do nemovitostí, ale banky ho mohou nabízet de facto na cokoliv. Samozřejmě za dodržení hlavní podmínky, totiž čerpání úvěru na základě zástavního práva k nemovitosti. Finančním ústavům se tak otevřela nová škála možností, jak oslovit své klienty a lépe plnit jejich přání a požadavky. Pro nový typ úvěru se rychle vžil název „americká hypotéka“ podle toho, že podobné úvěry jsou s oblibou využívány zejména v USA. Běžně je však nabízejí také banky západní Evropy. Banky na nové podmínky zareagovaly rychle a v současné době jich aktivně nabízí americkou hypotéku hned několik. Je ovšem pravda, že příprava „nového produktu“ pro mnohé z nich nebyla příliš složitá. Spotřebitelské úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti byly totiž v nabídce mnohých již dříve. S novým zákonem tak pouze mohly být přetvořeny na hypotéky, banky je mohou nově financovat z hypotečních zástavních listů, což jim dovolilo poněkud snížit úrokové sazby a přiblížit tyto úvěry méně movitému klientovi. Ne vždy se však banky shodnou, jak má vlastně pravá americká hypotéka vypadat. Teoreticky vzato by se mělo jednat o striktně neúčelový úvěr vyššího objemu zajištěný zástavním právem k nemovitosti, na který si můžete koupit skutečně cokoliv. Mnohdy však banky pod tímto označením nabízejí také různé varianty určené pouze pro financování družstevního bydlení nebo jiných bytových potřeb, které dříve z „klasické“ hypotéky financovat nešlo, protože se nejednalo o „pravou“ investici do nemovitosti. (Např. u družstevního bytu si „kupujete“ pouze družstevnický podíl spojený s právem byt užívat, samotnou obytnou jednotku proto nemůžete dát do zástavy.) Naopak některé banky nabízejí neúčelové úvěry zajištěné nemovitostí (tedy americké hypotéky) pod tradičním názvem „spotřebitelský úvěr“. Škála možností je tedy široká a pro vás bude nejjednodušší, když v bance přesně specifikujete účel, na který chcete peníze použít (případně uvedete, že účel nechcete upřesňovat) a necháte si nabídnout nejvýhodnější možnost financování. U úvěrů zajištěných nemovitostí (ať už se jedná o americké hypotéky v pravém slova smyslu, nebo o úvěry na bydlení) musíte počítat s vyšší úrokovou sazbou než u klasických hypoték, ovšem naopak s nižšími úroky než u spotřebitelských úvěrů. Zejména neúčelové úvěry jsou „dražší“, protože pro banku představují o něco větší riziko. Naopak u úvěrů na bydlení se úroková sazba nemusí dramaticky lišit od úroků z tradiční hypotéky. Obecnou výhodou těchto úvěrů je možnost získat velkou sumu peněz za přijatelnou úrokovou sazbu a splátky přitom rozložit do dlouhého období, někdy až 20 let, v případě bydlení dokonce 30 let. Jestliže bude úvěr použitý na bydlení, mohou být úroky odečítány z daní. Příznivá je také možnost bezplatných mimořádných splátek úvěru nebo celkového předčasného splacení bez sankcí (to ovšem nabízí jen některé banky, u jiných jsou poplatky alespoň nižší než u klasických hypoték). Naopak nevýhodou mohou být relativně vysoké poplatky za poskytnutí úvěru, které se často více blíží těm hypotečním než poplatkům ze spotřebitelských úvěrů. K americkým hypotékám nelze získat státní podporu. České banky jsou v poskytování amerických hypoték zatím o hodně opatrnější než banky v zahraničí. Tam mnohdy stačí, že klient nabídne do zástavy velmi kvalitní nemovitost, která svou hodnotou spolehlivě pokryje celou půjčku, a banka se již s detailním zjišťováním příjmových poměrů rodiny tolik nezabývá. V České republice musí člověk naproti tomu důkladně prokazovat svou schopnost splácet, a to i přesto, že cena zástavní nemovitosti může být mnohokrát vyšší než vlastní úvěr, a banka tak má takřka stoprocentní jistotu, že by v případě problémů získala své peníze zpátky. Je to jistě způsobeno tím, že institut exekuce a nucených dražeb nemovitostí u nás zatím není příliš rozvinutý a banky nemají žádný důvod přidělávat si zbytečně starosti. Vyplatí se americká hypotéka? O použití peněz z americké hypotéky na investici do bydlení zřejmě není nutné diskutovat. Když si budete chtít půjčit na splacení členského podílu v družstvu, budete chtít rekonstruovat obecní byt, který vám byl přislíben do osobního vlastnictví, nebo budete potřebovat půjčit na jiné bytové potřeby, na které vám banka klasickou hypotéku neposkytne, pravděpodobně budete stát mezi dvojí volbou – buď úvěr ze stavebního spoření nebo „účelovou americkou hypotéku“. Tyto dva produkty jsou z hlediska úroků nejzajímavější a můžete je splácet relativně dlouho. Podmínkou bude samozřejmě vlastnictví nemovitosti, kterou budete moci dát do zástavy (někdy lze zastavit např. také domek příbuzných), nebo v případě nižších částek poskytnutí jiné kvalitní záruky. Jestliže byste rádi zastavili dům a peníze použili na něco jiného, buďte opatrnější. Z americké hypotéky nemusí být právě rozumné hradit zboží krátkodobé spotřeby nebo např. luxusní dovolenou. Jedná se totiž o úvěry s dlouhodobou splatností, během níž můžete na úrocích zaplatit skutečně nezanedbatelné sumy. Výsledná cena pořízeného zboží nebo služby se tak může řádně prodražit. Pokud se navíc jedná o věc, která rychle ztratí svou hodnotu, můžete se např. při ztrátě zaměstnání dostat do velkých problémů – věc, kterou jste si na úvěr pořídili, bude dále nezpeněžitelná a vám bude navíc hrozit exekuce a vystěhování z domova (marná sláva, na cestě kolem světa si sice báječně odpočinete a zažijete spoustu nového, pokud však zároveň nenapíšete cestopis nebo nenatočíte dokumentární film, mnoho vám toho po jejím ukončení nezbude). Nehledě na to, že samotné zřízení zástavního práva k nemovitosti je poměrně drahá a zdlouhavá záležitost, kterou se určitě nevyplatí absolvovat jen tak kvůli něčemu. Proto se nenechte zlákat příznivou úrokovou sazbou a půjčujte si skutečně pouze tolik, kolik můžete v budoucnu i při případných změněných podmínkách pohodlně splatit. Obecně je nejvýhodnější použít podobný úvěr na investice, které se budou v průběhu času určitým způsobem zhodnocovat. Takovými investicemi je např. zmiňovaná investice do bydlení, ale také studium v zahraničí nebo dobře koncipovaná investice do podnikání. Příště se budeme detailněji zabývat konkrétními nabídkami jednotlivých bank. -si-