Přivedení světla pomocí velkých oken vsazených do anglických dvorků je vcelku časté. Bohužel právě v těchto místech vznikají největší problémy, které se promítají nejen do samotných prostor k oknům přináležejících, ale do celého domu.

Dokonalé odvodnění

Základem je pořádné odvodnění Autor: Oficiální zdroj Základem je pořádné odvodněníAutor: Oficiální zdroj

Při stavbě nebo rekonstrukci anglického dvorku je třeba pečlivě navrhnout odvodnění. To může být vytvořeno několika způsoby. Základní je odvodnění drenážní – kanálové, kdy anglické dvorky jsou spojeny jednou odtokovou trubkou, která plní i drenážní funkci, a je do ní sveden z každého dvorku i vyspádovaný odtok.

Každý samostatný dvorek pak může mít vlastní odtokovou šachtu napojenou na kanalizační systém.

Třetím a nejméně používaným způsobem je vsakovací drenážní systém, kdy spodek anglického dvorku je propustný a tvoří ho drenážní vrstva štěrku a hlíny.

Základní požadavky

Prefabrikovaný anglický dvorek. Foto: MEA Autor: Oficiální zdroj Prefabrikovaný anglický dvorek. Foto: MEAAutor: Oficiální zdroj

Důležité je, že spodní hrana anglického dvorku musí být minimálně patnáct centimetrů pod úrovní souvisejícího podlaží. Dále je zapotřebí dbát na pečlivé zaizolování anglického dvorku. Velmi častou chybou je výstavba anglického dvorku z betonu, který se přimyká k izolované zdi. Z důvodů odvodnění je ale jeho samotná izolace provedena špatně a prosak vody zasahuje samotnou zeď domu.

Ať je konstrukce jaká chce, pod dnem musí být ještě udusaná vrstva štěrku pro lepší odvodnění.

Dvorky je lepší mít zastřešené Autor: Oficiální zdroj Dvorky je lepší mít zastřešenéAutor: Oficiální zdroj

Dnes je v nabídce mnoha výrobců plastový komplet anglického dvorku, který je odolný proti tlakové vodě i proti UV záření. Takové systémy musí být k domu připevněny pružně a zatmeleny pružným tmelem. Rubové stěny domu se v žádném z postupů nedoporučuje utěsňovat stěrkami apod.

Pokud to jde, je lepší anglický dvorek zastřešit. Důležité však je, aby z každého takového okna byl možný rychlý únik před požárem. Okna i zastřešení musí být jednoduše otevíratelné bez zámků.

Velkou chybou bývá i nedostatečné odvodnění ve svahu. Podzemní voda pak vytváří příliš vysoký tlak na drenážní trubky, takže v případě dlouhodobějších dešťů může z nasycené půdy vzniknout v drenážních trubkách přebytek vody, který vytvoří v anglických dvorcích bazénky.