Anhydritový beton – potěrový beton, vhodný pro lité podlahy. Výhodou je docílení perfektní rovinatosti podlahy (odpadá stěrkování), má minimální roztažnost a dobrou vodivost tepla (vhodný pro podlahové vytápění), vysokou pevnost v tahu za ohybu, je pochozí po dvou dnech a plně zatížitelný po pěti dnech, biologicky nezávadný.