Anhydritový potěr – samonivelační potěr pro lité podlahy. Jako pojivo je použit termický anhydrit (bezvodý síran vápenatý) nebo sádra. Další složky jsou písek, voda a přísady.