Aplikace je cizí slovo, kterým označujeme využití nových či teoretických poznatků a metod získaných například vědeckým výzkumem nebo jiným odborným vývojem do společenské praxe. Slovo má zcela obecný význam a týká se prakticky všech sfér a oborů lidského života. (Zdroj: aplikace.biz)