16.července vyšel na tomto serveru článek „EVROPSKÁ NORMA PRO ZABEZPEČENÍ A APLIKAČNÍ SMĚRNICE ČAP“, věnovaný požadavkům na elektronické zabezpečení podle Aplikační směrnice P131-7 České asociace pojišťoven. Protože jsou v článku chybně vysvětleny požadavky na umístění ovládací klávesnice, podívejme se, jak je to doopravdy. Je pravdou, že instalace elektrické zabezpečovací signalizace se nyní řídí normou ČSN EN 50131-1, a že Certifikační institut České asociace pojišťoven vydal Aplikační směrnici P131-7, která stanovuje technické požadavky na projektování, montáž a servis pro elektronické zabezpečovací systémy. Instalaci EZS podle této směrnice již některé pojišťovny, sdružené v České asociaci pojišťoven, vyžadují. Je ale nutné odmítnout tvrzení článku, že „Nejmarkantnější změnou je striktní požadavek na ovládání zapnutí a vypnutí systému (tedy stavů střežení/klid nebo někdy také označované den/noc) zvenčí střeženého prostoru. Znamená to tedy, že Aplikační směrnici neodpovídá žádný systém, který je ovládán klávesnicí umístěnou uvnitř zabezpečeného prostoru.“Naopak se v Aplikační směrnici uvádí, že: „Ovládací a indikační zařízení musí být umístěno uvnitř střeženého prostoru.“ Aby nevznikaly další pochybnosti a polemiky, požádali jsme o vyjádření k tomuto problému pracovníka Certifikačního institutu České asociace pojišťoven pana Zdeňka Veinera. Z jeho odpovědi cituji: „Velice mě mrzí, že odborník v oblasti EZS uvedl v článku nepravdivé informace o Aplikační směrnici ČAP P131-7. V odstavci 7.3.2.1 je umístění ústředny vždy ve střeženém prostoru. Pokud je součástí ústředny ovládací panel (umístěn na ústředně), musí být též uvnitř střeženého prostoru. V kapitole 7.3.4.1 a 7.3.4.2 pro nastavení stavu střežení a klidového stavu, jsou uvedeny možnosti: 1. zahájení nebo ukončení nastavení ovládacím zařízením uvnitř střeženého prostoru N E B O 2. celý postup nastavování je uskutečněn pomocí vhodného ovládacího zařízení vně střeženého prostoru, za dodržení podmínek signalizace. Věta u nastavení klidového stavu čl. 7.3.4.2 ...v obou případech nesmí dojít k fyzickému vstupu do střežených objektů přes vstupní/výstupní místo dříve, než byl zahájen proces nastavování... znamená, že toto místo musí být opatřeno zařízením (např. magnetickým kontaktem), které způsobí zahájení procesu nastavení klidového stavu s ovládacím zařízením uvnitř střeženého prostoru. Při použití vnějšího ovládacího zařízení platí pokračování věty ... nebo byl EZS nastaven do klidového stavu např. použitím elektromechanického zámku.“ Ovládací klávesnice zabezpečovacího zařízení tedy uvnitř střeženého objektu být může. Vstupní dveře musí být v takovém případě opatřeny snímačem uzavření, při otevření dveří ústředna musí signalizovat příchodový čas, a pokud není během určeného času systém vypnut, musí vyvolat poplach. www.acces.cz Certifikační institut ČAP