Apsida je původně výklenek pro sochy. V křesťanské architektuře to je závěr východní strany kostela, který má pravoúhlý, polokruhový nebo polygonální půdorys.