Aranžování – úmyslná úprava, uspořádání např. květin, výloh, interiérů apod.